What officials need to know

Việc giáo viên bán hàng online không bị cấm nhưng tuyệt đối không được bán hàng trong giờ làm việc

Hiện nay, ngoài việc dạy học, có khá nhiều giáo viên kiếm thêm thu nhập bằng cách bán hàng trên mạng. Vậy có quy định nào cấm giáo viên bán hàng online?

Những việc viên chức không được làm

Theo quy định tại điều 19 Luật Viên chức, 6 việc viên chức không được làm gồm: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao, gây bè phái, mất đoàn kết, tự ý bỏ việc, tham gia đình công; Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái quy định; Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức; Lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội; Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Giáo viên là “cao thủ” bán hàng online có bị kỷ luật?
Giáo viên bán hàng online không bị cấm nhưng tuyệt đối không được bán hàng trong giờ làm việc

Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan…

Đồng thời, tại khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp (DN) năm 2014 cũng nêu rõ, viên chức là đối tượng không được quyền thành lập và quản lý DN tại Việt Nam. Trong đó, DN là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập nhằm mục đích kinh doanh (khoản 7, điều 4 Luật DN).

Do đó, có thể thấy mặc dù giáo viên không được thành lập DN nhưng bán hàng online không được xem là DN và cũng không thuộc những trường hợp bị cấm đối với viên chức. Do đó, giáo viên hoàn toàn có thể bán hàng online. Tuy nhiên, cần phải lưu ý, tại Chỉ thị 26 ngày 5-9-2016, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ thị, viên chức không được sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu giáo viên: Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

Như vậy, mặc dù giáo viên được phép bán hàng online nhưng tuyệt đối không được bán hàng trong thời gian làm việc.

Không cấm giáo viên bán hàng online

Như đã phân tích ở trên, việc bán hàng online không thuộc trường hợp bị cấm đối với giáo viên. Tuy nhiên, nếu việc bán hàng online được thực hiện trong giờ dạy, coi thi, chấm thi… thì lại là hành vi vi phạm quy định về gìn giữ, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo (Quyết định 16 năm 2008).

Theo đó, Chỉ thị 26 nêu rõ, viên chức nếu vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Khi vi phạm, tùy vào mức độ và hậu quả mà giáo viên có thể bị xử lý kỷ luật bằng 1 trong 3 hình thức nêu tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Khiển trách, nếu bị người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; Cảnh cáo, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng; Buộc thôi việc, nếu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tóm lại, việc giáo viên bán hàng online không bị cấm nhưng tuyệt đối không được bán hàng trong giờ làm việc. Nếu không tùy mức độ và hậu quả mà giáo viên có thể phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc.

# Bài liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *