2. hang-luat-alegal - luat-su-thanh-vien

Tin mới nhất

Oracle Database La Gi Dizibrand
Tải Xuống
Bo Luat Lao Dong 2019
Tai Cau Truc Doanh Nghiep 1 750
Thuế

Luật sư Thành viên Hãng luật Alegal


Giới thiệu


Luật sư Nhật là Partner của Hãng luật Alegal. Ông gia nhập Alegal từ năm 2017 và có nhiều đóng góp to lớn cho hãng luật. Năm 2020, Luật sư Nhật được cử phụ trách và điều hành hoạt động của Văn phòng Hãng luật Alegal tại Thành phố Thủ Đức.

Luật sư Nhật thường xuyên tư vấn cho các công ty hàng đầu tại Việt Nam trong các ngành công nghiệp khác nhau, như tài chính, bảo hiểm, vận chuyển và bất động sản.

Ông cũng đã tư vấn cho các nhà phát triển bất động sản đa quốc gia, các công ty dược phẩm và các công ty nông nghiệp, thuỷ sản trong các giao dịch M & A. Ông có sự hiện diện mạnh mẽ trong các giao dịch M & A và thị trường vốn liên quan đến các công ty đại chúng và các giao dịch liên quan đến việc chuyển một gói tài sản lớn bao gồm cả nhân viên.

Xem thêm

Giới thiệu


Luật sư Jackson Robert là Partner của Hãng luật Alegal Việt Nam. Ông tham gia Alegal năm 2010. Ông có nhiều đóng góp cho chiến lược mở rộng thị trường của Hãng luật tại khu vực Đông Nam Á.

Luật sư Jackson Robert là chuyên gia trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp, tài chính dự án và đại diện, giải quyết tranh chấp và hòa giải. Jackson Robert được khách hàng đánh giá là người giải quyết vấn đề, chuyên gia giảm thiểu khủng hoảng và là cố vấn thực tế, định hướng thương mại, với khả năng gia tăng giá trị thực cho công ty điểm mấu chốt với, trong số những thứ khác, khả năng hỗ trợ khách hàng phát triển và duy trì quan hệ đối tác thương mại lâu dài thành công tại Việt Nam.

xem thêm

Giới thiệu


Luật sư Lục là Partner của Hãng luật Alegal. Ông gia nhập Alegal từ năm 2009 và có nhiều đóng góp to lớn cho hãng luật. Ông có lĩnh vực hoạt động đa dạng và dành nhiều thời gian cho các thương vụ lớn ở khu vực miền bắc Việt Nam.

Luật sư Lục là một luật sư Việt Nam có trình độ và có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư, M & A xuyên biên giới, doanh nghiệp, tài chính, cơ sở hạ tầng, thị trường vốn, việc làm, chống tin cậy và thuế. Ông Lục cũng đã tham gia vào các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm hàng tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống, năng lượng, dược phẩm, hóa chất, bất động sản, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cung cấp nước.

xem thêm

        Xem thêm