3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

Tổng quan


Hãng luật Alegal là hãng luật cung cấp đa dạng và đầy đủ các dịch vụ pháp lý tại Việt Nam.

Thế mạnh của chúng tôi bao gồm: Giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng, tư vấn doanh nghiệp thường xuyên, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, thị trường vốn quốc tế, tài chính ngân hàng, dự án xây dựng, bất động sản, tư vấn thuế và sở hữu trí tuệ.

Công việc của chúng tôi ở đây bao gồm các lĩnh vực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới và chúng tôi đã trở thành một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam cho các công ty. Sự kết hợp giữa đội ngũ luật sư Việt Nam và nước ngoài giúp chúng tôi đưa ra giải pháp hợp lý khi tư vấn các vấn đề liên quan đến luật Việt Nam mà vẫn bảo vệ lợi ích của khách hàng theo chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Lĩnh vực thế mạnh

        Xem thêm