3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

 

 

Tin mới nhất


Oracle Database La Gi Dizibrand
Tải Xuống
Bo Luat Lao Dong 2019
Tai Cau Truc Doanh Nghiep 1 750
Thuế

Lĩnh vực pháp lý tài chính – ngân hàng


Hãng luật Alegal luôn được đánh giá là công ty luật hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý mảng tài chính – ngân hàng, điều này được chứng minh thông qua sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng và bởi nhiều cuộc điều tra pháp lý quốc tế có uy tín.

Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho một số giao dịch tài chính quốc tế lớn tại Việt Nam. Kiến thức chuyên sâu của luật sư Hãng luật Alegal về các mối quan tâm chính trị và sự phát triển pháp lý tại Việt Nam đã góp phần vào thành công của chúng tôi trong môi trường tài chính năng động của Việt Nam.

Tài Chính Ngân Hàng

Pháp lý tài chính – ngân hàng

Một trong những lĩnh vực thực hành cốt lõi của Allegal

Hãng luật Alegal đại diện cho một loạt các tổ chức tài chính lớn, đó là các ngân hàng có tiếng và các khách hàng doanh nghiệp về hoạt động tài chính của họ tại Việt Nam. Luật sư của chúng tôi tư vấn cho người cho vay và người vay về đầy đủ các sản phẩm của thị trường tài chính và tất cả các khía cạnh của việc cấu trúc, đàm phán và lập hồ sơ các giao dịch tài chính.

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • Chúng tôi đóng vai trò là cố vấn chung cho các ngân hàng thương mại và có các nguồn lực để giải quyết mọi vấn đề mà các ngân hàng thương mại gặp phải.
  • Chúng tôi đại diện cho rất nhiều các tổ chức cho vay trong các giao dịch tài chính.
  • Chúng tôi thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ tài chính cho các dự án và cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam.
  • Chúng tôi giúp các tổ chức tài chính và ngân hàng thế chấp các sản phẩm thiết kế và triển khai các sản phẩm mới bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, công bố và thủ tục tài sản thế chấp
  • Chúng tôi cũng tiến hành đánh giá chi tiết về các hình thức và thủ tục được sử dụng bởi người cho vay để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành của Chính phủ Việt Nam.
Bank Cvru

Chúng tôi đại diện cho nhiều bên cho vay thương mại lớn ở Việt Nam bao gồm các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước, các công ty bảo hiểm, bên cho thuê tài chính thiết bị, thay mặt họ có mặt tại các phiên tòa xét xử các cấp ở mọi nơi trong Việt Nam.

Kinh nghiệm nhiều năm và sự phong phú về kiến ​​thức cho phép các luật sư chúng tôi đạt được kết quả tốt nhất có thể đối với tất cả các vấn đề phát sinh trong ngành dịch vụ tài chính – ngân hàng.