3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam


Hãng luật Alegal là một trong những công ty tư vấn pháp lý lớn tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ luật sư cao cấp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư từ năm những năm 2010. Điều này đặt chúng tôi vào vị trí tốt nhất để tư vấn và cung cấp dịch vụ toàn diện cho các nhà đầu tư nước ngoài về việc thành lập và vận hành các dự án đầu tư của họ tại Việt Nam, cũng như tư vấn pháp lý về mọi khía cạnh của pháp luật của Việt Nam.

Hãng luật Alegal đã tư vấn, hỗ trợ và thực hiện những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư.

đầu Tư Nước Ngoài

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài

Công việc của Chúng tôi trong một dự án đầu tư:

Hãng luật Alegal tư vấn cho khách hàng trong việc xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất cho những giao dịch của họ, hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các đối tác và địa điểm kinh doanh tiềm năng, thực hiện việc thẩm tra chi tiết đối với các công ty hoặc tài sản mục tiêu.

Thêm vào đó, chúng tôi soạn thảo, rà soát và đưa ra ý kiến về các tài liệu giao dịch, thay mặt khách hàng đàm phán tất cả các điều khoản của những tài liệu này và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư và rút vốn đầu tư cho khách hàng nhằm bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro có thể xảy ra. Những kinh nghiệm của chúng tôi cho phép giúp đỡ khách hàng điều chỉnh một cách dễ dàng quy trình thực hiện dự án mà thông thường rất phức tạp.

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm thẩm tra pháp lý chi tiết, thiết kế cấu trúc dự án, thành lập các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mua tài sản hoặc cổ phần, tư vấn thuế, soạn thảo các văn bản dự án, và hỗ trợ trong việc đàm phán và các quy trình phê duyệt. Thông qua nhiều dự án liên doanh, chúng tôi đã thu nhận được những kinh nghiệm quý báu trong việc thành lập các liên doanh cũng như xác định các khu vực có vấn đề trong hoạt động và những tranh chấp có thể phát sinh.

Các khách hàng của chúng tôi không chỉ đánh giá cao những tư vấn về quy định pháp luật, mà còn đánh giá cao về những khuyến nghị có tính thực tiễn cao về cách thức đàm phán với các đối tác nước ngoài hoặc Việt Nam trong liên doanh, với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan khác, cũng như hỗ trợ trong việc phát triển những chiến lược như làm thế nào để giải quyết các rắc rối và các vấn đề mà có thể phát sinh trong liên doanh.

Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều công ty tư nhân Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác với những đối tác nước ngoài của họ trong việc quản trị doanh nghiệp. 

Bank Cvru
Dịch vụ của Alegal bao gồm:
  • Tư vấn về các chính sách, lộ trình các cam kết và điều kiện thị trường của Việt Nam trong các lĩnh vực mở cửa cho đầu tư nước ngoài nói chung và / hoặc trong (các) lĩnh vực kinh doanh cụ thể của nhà đầu tư với các phân tích chi tiết về những lợi thế và bất lợi của các kịch bản khác nhau.

  • Tư vấn về khả năng có được Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án cụ thể của một nhà đầu tư tiềm năng với các phân tích về các rào cản kỹ thuật và điều kiện theo luật pháp và xem xét các thay đổi có thể cần thiết để được chính quyền Việt Nam chấp nhận.

  • Tư vấn về các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp phù hợp theo luật pháp Việt Nam với việc so sánh các ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức để đơn giản hóa sự lựa chọn của nhà đầu tư.

  • Tư vấn về các thủ tục và tài liệu cần thiết cho các dự án cụ thể và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc soạn thảo các tài liệu liên quan đến dự án; xem xét và tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý của các tài liệu liên quan đến dự án.

  • Đại diện cho các nhà đầu tư đàm phán về các điều khoản pháp lý với các đối tác kinh doanh của họ liên quan đến các tài liệu liên quan đến dự án.

  • Cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ khác, như dịch thuật, chỉnh sửa, công chứng, v.v.

  • Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng Việt Nam phù hợp và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ, nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.

Đội ngũ của chúng tôi dựa trên những kinh nghiệm chuyên môn phong phú về doanh nghiệp và thương mại để cung cấp dịch vụ toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm việc tư vấn và tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp một cách liên tục.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp hữu ích và hiệu quả để giải quyết những nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau từ những công ty đa quốc gia và các nhà đầu tư tổ chức cho đến những doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu kinh doanh, và những loại hình kinh doanh được thành lập cho các mục đích đặc biệt.