Mẫu giấy uỷ quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Mau Giay Uy Quyen Thanh Lap Doanh Nghiep Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu giấy uỷ quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định mới nhất (ảnh minh hoạ)

Mẫu giấy uỷ quyền thành lập doanh nghiệp theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

(Số:…………./TLDN)

Hôm nay, ngày ……. tháng …. năm ….., Tại …… …… ……   … … Chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): ………. ……………….. ………… Sinh ngày: ………… ……… …… ………

Chứng minh nhân dân số: ………… …… ………… do………… …….

Cấp ngày……. tháng ……. năm ……. …………… …………. ……….. ..

Thường trú tại số: ……… ………. …… …………. ……… ………….

Là người đại diện theo pháp luật/ tổng giám đốc của Công ty TNHH ….

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): ………. ……………….. ………… Sinh ngày: ………… ……… …… ………

Chứng minh nhân dân số: ………… …… ………… do………… …….

Cấp ngày……. tháng ……. năm ……. …………… …………. ……….. ..

Thường trú tại số: ……… ………. …… …………. ……… ………….

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

Được thay mặt Công ty TNHH ….. liên hệ Phòng Đăng ký Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH …….

Trong phạm vi ủy quyền, Ông  ………  được chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, ký các tài liệu liên quan, nhận kết quả giải quyết, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và các công việc khác liên quan đến việc đăng ký thành lập này.

Kể từ thời điểm uỷ quyền, Bên được uỷ quyền được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH… thay cho Bên uỷ quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.

NGƯỜI NHẬN ỦY ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 –

Quý khách tải giấy uỷ quyền thành lập doanh nghiệp TẠI ĐÂY

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *