3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

  

Pháp lý về luật lao động, việc làm và sự tuân thủ của doanh nghiệp


Alegal được biết đến là một trong những Hãng luật hàng đầu chuyên về pháp luật lao động và việc làm tại Việt Nam. Không có công ty tư vấn Việt Nam nào lại có nhiều chuyên gia tư vấn được xếp hạng trong lĩnh vực hành nghề về  lao động và việc làm như chúng tôi.

Chúng tôi là công ty mà các công ty tư vấn khác thường xuyên giới thiệu khách hàng của họ cho chúng tôi khi họ cần các tư vấn chuyên sâu về các vấn đề lao động và việc làm.

Tư Vấn Lao động

Các dịch vụ của chúng tôi:

Hợp đồng lao động:/ 

Tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề lao động ở Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau: Hợp đồng lao động, tiền lương và phụ cấp, quản chế, các vấn đề chính sách việc làm, chấm dứt và bồi thường.

Phân tích và tư vấn về các điều khoản và điều kiện chính của hợp đồng lao động, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và y tế.

Soạn thảo hợp đồng lao động và sắp xếp liên quan đến lao động. 

Quy tắc làm việc:

Tư vấn về cấu trúc và các điều khoản chính của công ty Quy tắc làm việc với các biến thể áp dụng cho các dự án cụ thể của công ty.

Soạn thảo quy tắc làm việc của công ty dựa trên các yêu cầu của công ty.

Đại diện cho các công ty nộp hồ sơ quy tắc làm việc của công ty và có được đăng ký các quy tắc này, bao gồm cả các cuộc đàm phán với cơ quan lao động địa phương về các quy tắc làm việc của công ty.

Thỏa ước lao động tập thể:

Tư vấn về các điều kiện, yêu cầu và quy trình thiết lập thỏa ước tập thể lao động.

Tư vấn về cấu trúc và các điều khoản chính của thỏa thuận tập thể lao động với các biến thể áp dụng cho các dự án cụ thể của các công ty.

Soạn thảo thỏa ước tập thể lao động.

Đại diện cho các công ty trong việc đàm phán thỏa thuận tập thể lao động với đại diện của người lao động.

Đại diện cho các công ty trong việc nộp thỏa thuận tập thể lao động và đạt được đăng ký của thỏa thuận này, bao gồm cả các cuộc đàm phán với cơ quan lao động địa phương về các điều khoản của thỏa thuận tập thể lao động.

Giấy phép lao động:

Tư vấn về điều kiện, thủ tục và tài liệu cần thiết để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Soạn thảo và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết. Đại diện cho các công ty và cá nhân trong việc hoàn thành các thủ tục để đảm bảo giấy phép làm việc cho người nước ngoài.

Chấm dứt Hợp đồng  giải quyết tranh chấp:

Tư vấn về các thủ tục và điều kiện sa thải nhân viên hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, và đại diện cho các công ty và cá nhân trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt.

Đưa ra lời khuyên về bồi thường, trợ cấp thôi việc và các khoản phụ cấp khác liên quan đến việc chấm dứt.

Đại diện cho các công ty và cá nhân tranh chấp lao động trước các cơ quan chức năng và / hoặc tòa án Việt Nam tại Việt Nam.

Luật sư chúng tôi có kiến ​​thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng, dịch vụ tài chính, bất động sản, quảng cáo, truyền thông, khách sạn và giải trí, sản xuất, hàng tiêu dùng và luôn luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.