1. hang-luat-alegal -gia-tri-cot-loi

Xem thêm

 

 

Tin mới nhất

Oracle Database La Gi Dizibrand
Tải Xuống
Bo Luat Lao Dong 2019
Tai Cau Truc Doanh Nghiep 1 750
Thuế

Những giá trị cốt lõi của Alegal


Tại Alegal, những giá trị mà chúng tôi đánh giá cao nhất dẫn lối cho hành động và những kỳ vọng mà chúng tôi đặt vào chính bản thân mình.

Tất cả các thành viên đều cùng nhau chia sẻ những Giá trị Cốt lõi chung và cùng hỗ trợ thực hiện cam kết của công ty: tăng thêm giá trị công việc, vươn đến sự tuyệt hảo và thúc đẩy phát triển nghề nghiệp.

Những giá trị này góp phần tạo nên môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, hợp tác và tổ chức chuyên nghiệp.

Theo đà phát triển trong thập niên sắp đến, Hãng luật Alegal sẽ tiếp tục duy trì hoạt động phù hợp với Giá trị Cốt lõi vốn đã xác định tính cách chuyên nghiệp và những gì mà khách hàng có thể mong đợi từ đội ngũ luật sư của chúng tôi.

Doanh Nghiệp Hỗ Trợ Pháp Lý Tiêu Biểu

Hãng luật Alegal vinh dự nhận giải thưởng Đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiêu biểu Việt Nam do tổ chức uy tín International Prizes bình chọn

Cho dù phạm vi hành nghề phát triển theo nhu cầu của khách hàng, nhưng Giá trị Cốt lõi của Công ty chúng tôi không hề thay đổi.

Liêm Chính

Alegal đề cao sự sự liêm chính tuyệt đối, bao gồm tính độc lập (phán đoán độc lập, khách quan và chuyên nghiệp), chống xung đột lợi ích (không đảm nhiệm vai trò trong đó lợi ích khách hàng xung đột với lợi ích của Alegal hoặc xung đột với lợi ích của khách hàng khác, bảo mật (thực hiện và duy trì việc bảo mật) và duy trì sự liêm khiết nghề nghiệp (duy trì các chuẩn mực cao nhất về sự trung thực, liêm chính và công bằng).

Chúng tôi cam kết đạt được các chuẩn mực cao nhất về đạo đức hành nghề và với niềm tin này, chúng tôi không khoan nhượng đối với bấy kỳ điều khuất tất nào và sẽ làm tất cả những gì có thể cho khách hàng, trừ khi điều đó có thể phá bỏ đi chuẩn mực đạo đức trên cương vị từng luật sư hay của công ty luật chúng tôi.

Do vậy, đào tạo và giáo dục về các rủi ro liên quan đến liêm chính và cách ngăn chặn rủi ro được xem là các biện pháp bảo vệ then chốt để tránh vi phạm của chúng tôi.

Trung Thành
Hãng luật Alegal đánh giá cao sự tin cậy và trung thành. Chúng tôi xây dựng lòng trung thành của khách hàng từ việc đưa ra các đề xuất mạnh dạn có giá trị độc đáo, định hướng đến sự khác biệt hóa thị trường, các mối quan hệ cá nhân hóa, và các mô hình giá cả linh hoạt. Những phẩm chất này tạo thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý kịp thời, điều này vừa hợp lý vừa nhạy bén.

Ngoài ra, các luật sư của Alegal còn mang món nợ tinh thần về lòng trung thành của người thụ ủy mà sẽ không tích cực tận dụng vai trò của mình trong Alegal vì lợi ích cá nhân, hoặc cản trở Alegal tiến hành công việc kinh doanh đã được nỗ lực phát triển.

Hiệu Quả

Sự hiệu quả chính là yếu tố thiết yếu đối với sự thành công của chúng tôi. Mọi mắt xích trong Công ty vận hành hiệu quả hơn khi công việc được tiến hành tập trung và nhanh chóng, thực tế mà lại hiệu quả kinh tế, linh hoạt nhưng đơn giản.

Chúng tôi tin vào sự chăm chỉ và thêm nỗ lực vào đó để hoàn thành công việc. Chúng tôi tin vào sự xuất sắc về thành tích và nhận thức rằng luôn luôn có khoảng trống cần cải thiện trong mọi công việc chúng tôi làm.Và điều đó có nghĩa là công việc của chúng tôi không bao giờ ngừng nghỉ.

Doanh Nghiệp Có Dịch Vụ Tiêu Biểu Việt Nam

Hãng luật Alegal tại lễ trao giải Đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2018