3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

Tư vấn và giải quyết các vấn đề về thuế cho doanh nghiệp


Dịch vụ pháp lý thuế là lĩnh vực cốt lõi và vững mạnh nhất của Hãng luật Alegal.

Chúng tôi có đội ngũ Luật sư cao cấp chuyên về thuế đang làm việc tại văn phòng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức. 

Tu Van Luat Thue Cho Doanh Nghiep

Sự tham gia của chúng tôi bao gồm:

  • Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các luật sư công ty liên quan đến sáp nhập trong nước, mua bán, chia tách, mua lại bằng vốn vay, tái cơ cấu và chào bán cổ phần;
  • Chúng tôi làm việc chặt chẽ hàng ngày với luật sư nội bộ về thuế của khách hàng để giúp họ tập trung vào các vấn đề đang xảy ra, thi hành các nghĩa vụ tuân thủ, và chuẩn bị cho những tranh chấp có thể có trong tương lai;
  • Chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết thành công những tranh chấp về thuếvới Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương, bằng quá trình điều tra và cả kháng cáo;
  • Chúng tôi đã tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp khác nhau tại tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm của Việt Nam; và
  • Chúng tôi chủ động đi tìm giải pháp bằng cách thuyết phục Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành các quy định hay quyết định.

Chúng tôi đã tranh tụng thành công nhiều vụ tranh chấp khác nhau về thuế tại tòa án Việt Nam. Kinh nghiệm sâu rộng về quản lý, chính sách và thủ tục về thuế đã cho chúng tôi một sự hiểu biết quý giá về quan điểm của nhà nước và tòa án trong từng vụ kiện.Việc đại diện cho việc tranh tụng về thuế của chúng tôi liên quan đến một loạt các vấn đề về thuế trong nước thuộc các lĩnh vực thuế thu nhập, thuế gián thu, thuế thu nhập cá nhân, cũng như trong lĩnh vực miễn thuế.

Chúng tôi thường được yêu cầu vận dụng các điều khoản phức tạp trong luật thuế cho những sự kiện phát sinh từ các lĩnh vực chuyên sâu cao độ như chuyển giá, đánh giá doanh nghiệp, tài chính công ty, kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Ngoài việc đại diện cho khách hàng trong tranh tụng về thuế, chúng tôi còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng về các thủ tục về thuế, chẳng hạn như yêu cầu báo cáo và trình bày, việc tránh hay giảm bớt bị phạt về thuế, các ưu đãi, việc thi hành theo quyết định của tòa án, và trình bày tư liệu nội bộ. Chúng tôi cũng đại diện cho khách hàng bị vướng vào các cuộc điều tra hình sự về thuế để tư vấn tại cơ quan, tại cấp quản lý cao cấp.

Alegal có kinh nghiệm sâu rộng trong việc hoạch định thuế giao dịch trên cơ sở quốc gia và quốc tế, và có mục tiêu phát triển và thực hiện một cơ cấu hiệu quả về thuế để đáp ứng cho các mục tiêu của khách hàng.