3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

Pháp lý bất động sản


Dịch vụ pháp lý Bất động sản là lĩnh vực cốt lõi và vững mạnh nhất của Hãng luật Alegal. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư cao cấp chuyên về bất động sản đang làm việc tại văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức. 

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong tất cả các loại dự án và giao dịch bất động sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm biên soạn và đàm phán mọi tài liệu, giao dịch cho các hoạt động chuyển nhượng, mua lại dự án bất động sản, cũng như hỗ trợ khách hàng thực hiện suôn sẻ các yêu cầu pháp lý cho dự án bất động sản.

Bất động Sản

Pháp lý bất động sản

Các dịch vụ của chúng tôi:
 • Đại diện cho các nhà đầu tư trong các cuộc đàm phán hợp đồng với chủ sở hữu tài sản, người chiếm hữu, bên thứ ba và Chính quyền Việt Nam trong tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại bất động sản;
 • Đại diện cho các nhà đầu tư thực hiện tất cả các thỏa thuận cần thiết với chủ sở hữu tài sản để thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Đại diện cho các nhà đầu tư trong việc nộp đơn dự án và hoàn thành các thủ tục nhằm mục đích có được sự chấp thuận cần thiết để đầu tư vào các dự án bất động sản;
 • Tư vấn cho những người cho vay và các nhà đầu tư tái cơ cấu nợ và các vấn đề khác trong việc hạn chế trách nhiệm của người cho vay;
 • Tư vấn về giải pháp cho khách hàng đang đối phó với các khó khăn tài chính đối với bên thứ ba, bao gồm các ngân hàng và những tổ chức tài chính khác;
 • Đại diện cho khách hàng trong việc thu hồi tài sản thế chấp thông qua phán quyết của tòa án và các thủ tục thu hồi tài sản thế chấp;
 • Tư vấn cho khách hàng trong việc thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản gặp trục trặc, quy hoạch và chiến lược về thuế, bao gồm tái tổ chức và bỏ vốn hay đầu tư mới;
 • Tư vấn về bất động sản cho những vụ phá sản, bao gồm việc hoãn thi hành án tịch thu tài sản thế chấp, trừ nợ, chế độ ưu đãi, chuyển nhượng lừa đảo, mua lại bằng vốn vay, và khả năng của con nợ sở hữu tài sản hay người được ủy thác để nhận hay từ chối việc cho thuê và các hợp đồng được thi hành;
Lm 1
 • Tư vấn cho khách hàng về việc tái cơ cấu nợ bên ngoài việc phá sản, bao gồm việc cơ cấu và thực hiện các thỏa thuận điều chỉnh nợ, trao đổi và bán tài sản, và chuyển nhượng thay cho tịch thu tài sản thế chấp;
 • Tư vấn về chính sách và điều kiện theo luật định của Chính phủ Việt Nam về đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, kèm theo cảnh báo về rào cản pháp lý đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.
 • Tư vấn về khả năng có được Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư Dự án bất động sản cụ thể và xem xét các giải pháp thay thế để có được sự chấp thuận.
 • Tư vấn về các hình thức công ty phù hợp cho các nhà đầu tư tham gia kinh doanh bất động sản.
 • Tư vấn cho khách hàng và soạn thảo các tài liệu để lấy Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án bất động sản cụ thể;
 • Tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến giao dịch đất đai, bao gồm sự kiểm tra địa điểm thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển, chính sách cải tạo và bồi thường thu hồi đất;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc mua lại và phát triển đất đai.