3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

Pháp lý về sở hữu trí tuệ


Hãng luật Alegal được biết đến là tổ chức hành nghề luật có nhiều chuyên gia về sở hữu trí tuệ giỏi tại Việt Nam, Bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Hãng luật Alegal có kinh nghiệm chuyên sâu về luật sở hữu trí tuệ và nắm bắt kịp với sự phát triển về pháp luật sở hữu trí tuệ trong thời đại mới của thương mại điện tử và internet toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc bảo hộ sáng chế, bao gồm việc soạn thảo, nộp và theo dõi tiến trình xét duyệt Đơn xin bảo hộ sáng chế, kể cả việc khiếu nại các quyết định liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ.

Các dịch vụ này có thể bao gồm cả việc phối hợp nộp và theo dõi tiến trình xét duyệt đối với Đơn được nộp theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (PCT) và/hoặc các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế nước ngoài. Các thành viên trong nhóm cũng có thể đưa ra những ý kiến liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế, đánh giá yếu tố vi phạm đối với sáng chế đã được bảo hộ.

Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, nhãn dịch vụ. Ngoài việc thường xuyên soạn thảo và theo dõi Đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn dịch vụ, các chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này cũng thường phối hợp với mạng lưới các công ty luật nước ngoài trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ ở nước ngoài.

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến bản quyền thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, các xuất bản phẩm in và trực tuyến, phần mềm máy tính, quyền phát sóng trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình.

Những chuyên gia tư vấn của Alegal rất năng động trong việc soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền, và thường xuyên tư vấn cho khách hàng về những vấn đề như “tác phẩm công vụ” để đảm bảo rằng khách hàng là doanh nghiệp sẽ là người sở hữu bản quyền đối với những tác phẩm mà họ đã thuê để sáng tác.

Chúng tôi tư vấn về các biện pháp phòng ngừa trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bất kể hành vi này có liên quan đến việc sao chép thiết kế của bao gói sản phẩm hay chiếm dụng tên miền. Những chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này có thể đưa ra những hành động phù hợp cho từng vụ việc và hiệu quả về chi phí cho khách hàng để ngăn chặn những hành vi như chiếm dụng tên miền bất hợp pháp.

Sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại là một mảng trong lĩnh vực hành nghề của công ty, những chuyên gia tư vấn về Bộ phận sở hữu trí tuệ thường xuyên xử lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ (bao gồm những vấn đề về sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại) cả trong bối cảnh của giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ cụ thể lẫn các giao dịch kinh doanh có phạm vi rộng hơn. 

Luật sư của chúng tôi cũng tham gia tranh tụng về quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án và các cơ quan hành chính nhà nước. Những luật sư này phụ trách những vụ kiện vi phạm bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu.

Ngoài ra, họ thường xuyên tranh tụng trong các vụ kiện về bí mật kinh doanh và những giao ước trong các vụ kiện về cạnh tranh, và các vụ xung đột tên miền Internet. Cuối cùng, các chuyên gia tư vấn trong Bộ phận này cũng làm việc với những luật sư khác trong Nhóm Tranh tụng để tư vấn về những chiến lược để tránh tranh tụng.