3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp


Hãng luật Alegal tự hào là một trong những công ty tư vấn luật và cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Alegal khuyến khích tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên trên cơ sở trả phí định kỳ và duy trì quan hệ lâu bền với chúng tôi.

Để hợp thức hóa mối quan hệ này, Hãng luật Alegal sẽ ký kết hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên theo phí định kỳ với khách hàng. Căn cứ theo phí dịch vụ cố định hàng tháng, văn bản hợp đồng này thể hiện cam kết của Alegal về việc đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho khách hàng trong trong suốt thời hạn hợp đồng. 

Tư Vấn Vụ Việc Tư Vấn Thương Xuyên
Các dịch vụ của chúng tôi:
 • Tư vấn pháp lý về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý và giải đáp thắc mắc về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý về hợp đồng, giao dịch; về hoạt động mở rộng sản xuất, đầu tư, liên doanh, liên kết;
 • Tư vấn pháp lý về thuế;
 • Tư vấn pháp lý về lao động;
 • Tư vấn pháp lý và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính (đầu tư, thuê đất, giao đất, xây dựng, đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ…);
 • Tư vấn pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính (khiếu nại, khởi kiện, thi hành án…).

Nhóm dịch vụ soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng,hồ sơ pháp lý:

 • Soạn thảo các văn bản về tổ chức, quản lý nội bộ của Doanh nghiệp;
 • Soạn thảo các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục đầu tư, liên doanh, liên kết (trừ lập dự án);
 • Soạn thảo các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật hoặc tài liệu tài chính);
 • Soạn thảo các Hợp đồng, giấy tờ giao dịch;
 • Soạn thảo các văn bản khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

Nhóm dịch vụ về thẩm định hồ sơ pháp lý:

 • Thẩm định hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp;
 • Thẩm định hồ sơ tranh chấp.

Nhóm dịch vụ về văn bản pháp luật:

 • Cung cấp bản tin danh mục văn bản pháp luật mới ban hành;
 • Cung cấp bản tin tư vấn ảnh hưởng của văn bản pháp luật mới ban hành đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cung cấp văn bản, văn bản thuế, biểu thuế.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể cử luật sư đại diện doanh nghiệp theo sự ủy quyền làm việc với các tổ chức, cá nhân, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện của khách hàng.

Xem thêm:

Giải quyết tranh chấp và tham gia tố tụng

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường xuyên

Dịch vụ – Giấy phép

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Pháp lý Bất động sản

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tài chính – Ngân hàng

Tư vấn pháp lý lao động và việc làm

Tư vấn pháp lý thuế

Sở hữu trí tuệ