3. hang-luat-alegal - dịch vụ của alegal

        Ngành nghề dịch vụ

 

 

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp


Luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch M & A trong lãnh thổ Việt Nam và/hoặc xuyên biên giới đối với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Chúng tôi là công ty tư vấn thuộc nhóm dẫn đầu về tư vấn pháp lý cho việc mua bán và sáp nhập tại Việt Nam, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và kiến thức địa phương. Chúng tôi tư vấn cho một loạt các cơ cấu thỏa thuận, từ việc tiếp quản của nhà nước/đấu thầu cho đến việc tước quyền, đấu giá, tư hữu hóa hay tách rời. Chúng tôi cũng có thể đưa các bí quyết trong những lĩnh vực hành nghề khác như thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, bất động sản, chống độc quyền và cạnh tranh, và giải quyết tranh chấp, để cung cấp sự hỗ trợ tích hợp cho tất cả các loại hình Mua bán & Sáp nhập ở Việt Nam.

Alegal tập trung cao độ vào một số lĩnh vực bao gồm ô tô, bất động sản, dược/y tế, cơ sở hạ tầng, sản phẩm tiêu dùng, truyền thông và thông tin liên lạc. Các nhóm về từng lĩnh vực làm việc chặt chẽ với nhau trong mạng lưới các văn phòng để cung cấp cho khách hàng một dịch vụ chất lượng và thuần thục.

Mua Bán Sáp Nhập

Mua bán và sáp nhập – tái cấu trúc doanh nghiệp

một trong những lĩnh vực thực hành cốt lõi của Hãng luật Alegal

Các dịch vụ của chúng tôi:

Tư vấn về chính sách của Chính phủ Việt Nam về sáp nhập và mua lại doanh nghiệp với các phân tích về các hạn chế pháp lý và các rào cản thực tế đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, viễn thông và ngân hàng.

Tư vấn và cấu trúc các giao dịch liên quan đến sáp nhập và mua lại, với các phân tích về xác suất có được sự chấp thuận của các giao dịch đó từ Cơ quan chức năng Việt Nam.

Tư vấn và sắp xếp các phương pháp phù hợp để thực hiện các giao dịch liên quan đến sáp nhập và mua lại. Đề xuất giải pháp sáng tạo cho các phạm vi có vấn đề xảy ra trong lĩnh vực này.

Tư vấn về tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập, bao gồm xem xét và tư vấn cho khách hàng về các tài liệu được sử dụng trong các giao dịch, với bất kỳ đề xuất và / hoặc cảnh báo pháp lý cần thiết nào.

Soạn thảo các tài liệu và đại diện cho các nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục để hoàn tất các giao dịch mua bán hoặc sáp nhập.

Chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết để đăng ký giao dịch theo luật pháp Việt Nam.

Sự kiểm tra hợp pháp:

Hỗ trợ hoặc đại diện cho các nhà đầu tư thực hiện thẩm định về các khía cạnh pháp lý của công ty được sáp nhập hoặc được mua lại theo các giao dịch, bao gồm tình trạng pháp lý của tài sản, tài sản và nghĩa vụ hợp đồng của công ty.

Cung cấp đánh giá pháp lý về công ty đó và tài sản của công ty.

Đàm phán:

Đại diện cho các nhà đầu tư trong các cuộc đàm phán với các công ty được sáp nhập hoặc mua lại liên quan đến các giao dịch và soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết để hoàn thành các giao dịch.

Xem xét các cuộc đàm phán, tư vấn cho các nhà đầu tư về các cuộc đàm phán và hoàn thành các tài liệu giao dịch dựa trên kết quả của các cuộc đàm phán này.

Sự chấp thuận:

Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký và theo dõi quá trình thẩm định và đăng ký giao dịch với cơ quan chức năng Việt Nam

Đại diện cho các nhà đầu tư thực hiện các buổi thuyết minh và sắp xếp các giao dịch với chính quyền Việt Nam để đảm bảo sự chấp thuận, phê duyệt, đăng ký, v.v.