Mẫu Hợp đồng khoán việc theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng khoán việc (Hợp đồng lao động khoán việc) được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo các quy định mới nhất của Bộ luật Lao động 2019 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

mau-hop-dong-lao-dong-theo-quy-dinh-moi-nhat-hang-luat-alegal

Mẫu hợp đồng lao động khoán việc theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng khoán việc theo quy định mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

Số: …./HĐKV

BÊN GIAO KHOÁN (BÊN A):

CÔNG TY : ……. …………. ……… ………… ………….. ……….. ……….. …………
Địa chỉ : ………. ……….. ………… ………….. …………… …………. …………..
Điện thoại : …… ……………. ………….. Fax: ………. ……….. ………… ……..
Đăng ký kinh doanh : ……. ……… ……… ……… ……… ………… ………… …….. ……
Mã số thuế : ……… …….. … ……….  …………. ………. …………. ………… 
Đại diện : …….. ………. ………….. ……….. …………. ………. ………….. …. 
Chức vụ : … ……….. …………. ……… ………. …………… ………. …………

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Ông/bà : …………. …………. …………… ……….. …………. ………….. ………..
Sinh ngày : ……… …………. …………… …………….. ………. …………. ……… 
Địa chỉ : ……… ………. ……… …… ………….. ……… ………… ………… …….
CMND số : ……… ……………. …………. ………. ……….. …………… ………
Nơi cấp : …… ………… …………… ………………. ……… ……………… ………

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

……… ………… … ………… ………….. ………….. ………….. ………….. …….…… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… ……

2. Tiến độ thực hiện công việc

……… ………… … ………… ………….. ………….. ………….. ………….. …….…… ………… ………… …………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… ……

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là: ……… …….. VNĐ. (Bằng chữ: ……….. …………… ……….. );

3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là: ………. ……… VNĐ;

3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

3.4. Hình Thức thanh toán: …….. ………….. …………. ……….. …………

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

4.3. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

5.6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung

6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu;

6.4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

Bên nhận khoán

(Ký và ghi rõ họ tên

Bên giao khoán

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng khoán việc (hợp đồng lao động khoán việc) trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng khoán việc nên được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng. 

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng thử việc theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng khoán việc theo quy định mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *