Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Chuyen Nhuong Co Phan Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: ……../HĐCNCP/2020

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN BÁN):

Ông : …… ……… ……… ……… ……… …… ……… … …… ……..
CMND (hoặc Hộ chiếu) số: … ………. Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …… …….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: … ………… ……… …… ……… ……… ….
Chỗ ở hiện tại: … …… …… …… … ………… ………… ……… … ………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN MUA):

Ông : …… …… ……… …… …… ………… …… ………… … ………..
CMND (hoặc Hộ chiếu) số: … …… …. Ngày cấp: … … Nơi cấp: ……… …….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: … ……… ……… ……… ………… ……….
Chỗ ở hiện tại: …… …… ………… …… ……… ……… ……… … … ……..

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Trong thời gian qua Ông … ……… ……… ….. (Bên bán) có góp vốn vào Công ty CP ……… ……… với phần vốn góp là … ……… …… ….. đồng cổ phần theo Giấy chứng nhận đầu tư số …… ……… ………… ……. do Ủy Ban nhân dân tỉnh …… ………… … cấp ngày … tháng …. năm 20… và đăng ký thuế số … ……. …………, do Cục thuế tỉnh …… …… …. cấp ngày … tháng …. năm 20.

Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp là …… …… đồng (tương đương … …. cổ phần), chiếm … ………… .% vốn điều lệ.

Việc giao nhận toàn bộ số vốn nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 2. Chuyển giao quyền sở hữu cổ phần

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty CP … ………… ……….. …….. hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên bán với tư cách là một cổ đông góp vốn của Công ty CP ……. ……… …….. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

Điều 3. Giải quyết tranh chấp

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty CP ……… ……….. ……… , cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 4. Cam kết của các bên

Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 5. Điều khoản chung

Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện theo pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, Ông …… ……… ……….. (Bên bán) giữ 01 bản, Ông … …… …….. ……… (Bên mua) giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ngày …. tháng … năm 2021, các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ,  đóng dấu công ty)

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty có quy định khác.

Về hình thức, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được lập thành văn bản và phải có sự xác nhận của công ty. Cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất với đầy đủ các nội dung quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *