Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Chuyen Doi Quyen Su Dụng Dat Nong Nghiep Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN A:

Ông /Bà : …………………. ………………….. ………………………… …………… ……………. …….
Năm sinh : ……………. …………….. ………………… ………………… ………………… …… ………
Chứng minh nhân dân số : ……………. ………………… ……………….. ………. ……….. ……..
Ông /Bà : ….. …………….. …………………….. ………………… …………. …………. … ……………
Năm sinh : ……….. ……………………. ………………… …………………….. …………….. ………..
Chứng minh nhân dân số : ………. ………………. ………………… …………… ………… ………
Cùng thường trú :
(Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn)

BÊN B:

Ông /Bà : ………… …………….. ………………….. ……………………. ……………… ………………
Năm sinh : ………………. ……………….. ………………… ………………… ………………… ………
Chứng minh nhân dân số : …………….. …………….. ………………… ……….. …………. …….
Ông /Bà : …………. ……………. ……………… ………………. ………………….. ……………. ……..
Năm sinh : ………………. ………………….. ……………………. ………………… ……….. …………
Chứng minh nhân dân số : ……………. …………………. …………………… …………… ………
Cùng thường trú :
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1
CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ………………. ……………… ………. …………… ………… ……………… …………. …… ………. ………………(2),
cụ thể như sau:

– Thửa đất số: …….. …………. …………… ……………
– Tờ bản đồ số: ………… ……………….. ………………
– Địa chỉ thửa đất: …….. ………………. ………………… ………………….. ……….. ………
– Diện tích: …………. ……………… m2 (bằng chữ: ………… ……………. …………. …..)
– Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ………..  …………………….. m2
+ Sử dụng chung: ……… ………………. …….. m2
– Mục đích sử dụng:. ……….  ………………. …………
– Thời hạn sử dụng:. ……….. ………….. ……………..
– Nguồn gốc sử dụng: ……………… …………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………… ……………. …………..……………………….. ……………. ………….

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ………. ………… ……… đồng
(bằng chữ: ….. ………………….. ……………… …………………. ……. ……… đồng Việt Nam).

2. Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo …………… ………………. ……………………………….. ……………………… ………….. …. ……………. …………………. .(2),
cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……… …………………… ………………
– Tờ bản đồ số: …………. ………………… …………….
– Địa chỉ thửa đất: ……………. ………………… ……………….. …………….. ……… ……..
– Diện tích: …………. ……………… m2 (bằng chữ: ……… …….. …….. …………. ……..)
– Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: …….. …………. ………… … m2
+ Sử dụng chung: ………. ………… ………….. m2
– Mục đích sử dụng: ……… ………………… …………
– Thời hạn sử dụng:. ……….. ……………. ……………
– Nguồn gốc sử dụng:. …………… …………………..

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……….. …………….. ……… …… ………. ……. …………… ………………. …………….. ……….. ……… …… …………

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: … ……………… …… ….đồng
(bằng chữ: ……… ……………… ………… ……… ……………………. ……….. đồng Việt Nam).

3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: …………. …………. …… …. ….đồng
(bằng chữ: .. ……….. ………………….. ……………. ……………… ………….. đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm …………………….. …… …………….. ……… …………….. ………..

2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3
THANH TOÁN CHÊNH LỆCH VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên …….. trả cho bên ……. khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.

2. Phương thức thanh toán: ……………… ………………… …………… …….. …… ….………………… ………………. …………… ……………… …………. ………… ………………………. …………………………….. ………………… ……….. …….

3. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi QSDĐ theo Hợp đồng này do:

– Bên A chịu trách nhiệm nộp …….. ……… ………………
– Bên B chịu trách nhiệm nộp ………… …………….. ……

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi QSDĐ theo quy định của pháp luật;

3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
4.1. Thửa đất không có tranh chấp;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ……. 
………………. ………………. ……………………………….. …………………. …………. ………….. …………………. ………………. ……………… ……….. ………………………. ……………… 

ĐIỀU …….
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                         BÊN A                                                            BÊN B

2. Một số lưu ý cho các bên

Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định khi chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Như vậy, sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước thì các bên được thực hiện quyền chuyển đổi QSDĐ, kể cả trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hợp đồng này không bắt buộc các bên phải công chứng, chứng thực nhưng phải được lập thành văn bản.

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên đây được soạn thảo căn cứ trên các quy định của Luật Đất đai mới nhất với đầy đủ các nội dung quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp ký kết một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *