Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo các quy định mới nhất của Bộ luật Lao động 2019 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

hop-dong-dạy-nghe-theo-quy-dinh-moi-nhat-hang-luat-alegal

Mẫu Hợp đồng dạy nghề theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề theo quy định mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Số: …./HĐDN

Hôm nay, ngày….tháng…...năm……… tại ……… ………… …………. Quận 1, Thành phố hồ chí mình, chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ NGỌC LAN

Địa chỉ: …….… ………… .……Quận 1, Thành phố hồ chí mình 
Số điện thoại: …… .……… …… .……… …….…… ………. ………… ….……… 
Số fax: …….… ……… ….…… ………. ………… ….……… …….…… ……….…
Mã số thuế: …….… ……… ….…… …….… ……… ….……… …….…… ……….…
Số tài khoản ……… ………… ……… ………. tại Ngân hàng ……… …………
Địa chỉ ………… ……… ……… ………  ………… …. …… ……… (nếu có).
Người đại diện: ……. ………… ….…… ……….… …………. ………… ….……… 
Chức vụ: …….…… ……….… ………… ………… ….……… …….…… ………. 

BÊN HỌC VIÊN: Ông Nguyễn Văn…. A

Địa chỉ: ……. ……… …….… ……… ….…… ……….… ………… .… ……… 
Số điện thoại: ………. ……… …….… ……… .……… …….… ……… .……… 
CMND Số: ……. ……… …….…… ……….… ………… .………… ….… …… …….
Số tài khoản ………. ……….. ………. tại Ngân hàng ………… ………… ………… 
Địa chỉ …… ……… …… ……… ………… Swift code ……… …… (nếu có).

SĐT liên hệ khi cần thiết: ……….. ………… ……… ….. ………….. ………….

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng đào tạo nghề này với các điều kiện sau:

Điều 1:  Nội dung đào tạo, địa điểm đào tạo

Bên A và Bên B thoả thuận và đồng ý đào tạo nghề sửa xe ô tô cho anh (chị) Nguyễn Văn …A  theo đúng hợp đồng số … ….. từ  ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến ngày 11 tháng 05 năm2021.

Địa điểm học 1: Tại Trung tâm dạy nghề;

– Công ty: …… …… ……… ….… …………… …….……… ……… ……

Địa điểm học 2: Tại Trung tâm dạy nghề …… …………. ……….

– Công ty: …… ………… ……… ……… ………… .

Cơ sở 1: ……….. …………….. …………….. …………….. ………..…… ……… ……… 
Cơ sở 2: …….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………… ………… …… .… 

Điều 2: Thời gian đào tạo

1. Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

– Sáng từ: 8h00 đến 11h00
– Chiều từ: 14h00 đến 17h00
– Tối từ: 18h00 đến 21h00

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Phân chuyên ngành học 1buổi/ngày.

5. Học sinh được cấp phát:

– Thẻ học viên;
– Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.

6. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chi phí đào tạo

Tổng chi phí đào tạo nghề là …………. ……………. …………… ……….. …. đồng
(bằng chữ:………. ………………….. ………………….. ……….. ……….. …… đồng)

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5: Cam kết của học viên

Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ………… …………… ……… ….. năm.

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

3. Quyền lợi:

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Điều khoản chung

1. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

2. Các bên đã đọc và hiểu rõ toàn bộ nội dung của hợp đồng, đồng ý và tự nguyện ký tên dưới đây.

3. Hợp đồng này được lập thành 04 có hiệu lực như nhau, Bên A giữ 3 bản, Bên bên giữ 1 bản, làm cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng này.

Bên học viên

(Ký và ghi rõ họ tên

Bên doanh nghiệp

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng đào tạo nghề không bắt buộc phải công chứng chứng thực, tuy nhiên phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng thử việc theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng khoán việc theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu lao động (Hợp đồng đi làm việc nước ngoài)

Mẫu Hợp đồng dạy nghề theo quy định mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *