Mẫu Hợp đồng cộng tác viên mới nhất

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên (hợp đồng lao động cộng tác viên) được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo các quy định mới nhất của Bộ luật Lao động 2019 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

mau-hop-dong-cong-tac-vien-theo-quy-dinh-moi-nhat-hang-luat-alegal

Mẫu hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng lao động cộng tác viên theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng cộng tác viên theo quy định mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Số: …./HĐ-CTV

Hôm nay, ngày….tháng…...năm……… tại ……… ………… …………. Quận 1, Thành phố hồ chí mình, chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN DOANH NGHIỆP:………….. .

Địa chỉ: …….… ………… .……Quận 1, Thành phố hồ chí mình 
Số điện thoại: …… .……… …… .……… …….…… ………. ………… ….……… 
Số fax: …….… ……… ….…… ………. ………… ….……… …….…… ……….…
Mã số thuế: …….… ……… ….…… …….… ……… ….……… …….…… ……….…
Số tài khoản ……… ………… ……… ………. tại Ngân hàng ……… …………
Địa chỉ ………… ……… ……… ………  ………… …. …… ……… (nếu có).
Người đại diện: ……. ………… ….…… ……….… …………. ………… ….……… 
Chức vụ: …….…… ……….… ………… ………… ….……… …….…… ………. 

BÊN CỘNG TÁC VIÊN: ………..

Địa chỉ: ……. ……… …….… ……… ….…… ……….… ………… .… ……… 
Số điện thoại: ………. ……… …….… ……… .……… …….… ……… .……… 
CMND Số: ……. ……… …….…… ……….… ………… .………… ….… …… …….
Số tài khoản ………. ……….. ………. tại Ngân hàng ………… ………… ………… 
Địa chỉ …… ……… …… ……… ………… Swift code ……… …… (nếu có).

Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng cộng tác viên này với các điều kiện sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý tuyển người Bên B làm việc cho bên A theo vị trí cộng tác viên cho công việc: Giáo viên tiếng anh giao tiếp.

Từ ngày… tháng… năm… đến ngày tháng năm

Thử việc từ ngày… tháng… năm… đến ngày tháng năm

Địa điểm làm việc (tại đơn vị): ………… ………… ………… ………… ………… ……… …… ……… …….
Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …… …….… ……….…… …… .…… 
Chức vụ (nếu có): ……… ….…………. ………….… ……….…… …… .…… 
Công việc phải làm: ……… ….……… ….………… .…………. ……… ….…… …. 

Điều 2 : Thời gian làm việc

1. Thời gian làm việc:

2. Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.

3. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3 : Cộng tác viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc

Mức lương chính hoặc tiền công: …… ……… ……… bao gồm cả phụ cấp và các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định nhà nước.

2. Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Được trả lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 1 đến 5 hàng tháng.

4. Chế độ nâng lương: theo đánh giá công việc và thoả thuận của hai bên.

Trang bị Bảo hộ lao động: theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Chế độ nghỉ ngơi : theo chế độ hiện hành của Nhà nước và Quy định của Công ty.

6. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Đã tham gia Bảo hiểm ở đơn vị khác nên Công ty trả trực tiếp vào mức lương ghi ở trên.

7. Trong công việc, chịu sự điều hành của trưởng đơn vị và cán bộ quản lý trực tiếp.

8. Hoàn thành mọi công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

9. Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, quy chế của Công ty, kỷ luật lao động và an toàn lao động.

10. Bồi thường vi phạm và vật chất theo Quy định của Công ty

Điều 4: Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả.

2. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

1. Có quyền điều động người lao động làm ở bất kỳ bộ phận nào trong Công ty và tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hợp đồng này có giá trị.

3. Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật Nhà nước hay các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 5: Quy định chung

1. Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày và ký kết bản phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

3. Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng lao động.

Điều 6: Điều khoản thi hành

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

2. Hợp đồng lao động này làm thành hai (04) bản có giá trị như nhau:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 03 bản do người sử dụng lao động giữ.

Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng lao động làm tại ……… ………… …. , có hiệu lực từ ngày ….. tháng …… năm ……..

Cộng tác viên

(Ký và ghi rõ họ tên

Bên doanh nghiệp

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng cộng tác viên không bắt buộc phải công chứng chứng thực, tuy nhiên phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng thử việc theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng lao động theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng khoán việc theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động

Mẫu Hợp đồng xuất khẩu lao động (Hợp đồng đi làm việc nước ngoài)

Mẫu Hợp đồng dạy nghề theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *