Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thường được sử dụng trong trường hợp các bên mua bán nhà xưởng, nhà kho, máy móc cố định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,… mà không gắn liền với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Mua Ban Tai San Gan Lien Voi Dat Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN A:

Ông /Bà : …………………. ………………….. ………………………… …………… ……………. …….
Năm sinh : ……………. …………….. ………………… ………………… ………………… …… ………
Chứng minh nhân dân số : ……………. ………………… ……………….. ………. ……….. ……..
Ông /Bà : ….. …………….. …………………….. ………………… …………. …………. … ……………
Năm sinh : ……….. ……………………. ………………… …………………….. …………….. ………..
Chứng minh nhân dân số : ………. ………………. ………………… …………… ………… ………
Cùng thường trú :
(Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn)

BÊN B:

Ông /Bà : ………… …………….. ………………….. ……………………. ……………… ………………
Năm sinh : ………………. ……………….. ………………… ………………… ………………… ………
Chứng minh nhân dân số : …………….. …………….. ………………… ……….. …………. …….
Ông /Bà : …………. ……………. ……………… ………………. ………………….. ……………. ……..
Năm sinh : ………………. ………………….. ……………………. ………………… ……….. …………
Chứng minh nhân dân số : ……………. …………………. …………………… …………… ………
Cùng thường trú :

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1
TÀI SẢN MUA BÁN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ……. ………. …………. ………. ……… …………… ………………….. ………………….. …………………… ………. …………… …………

Cụ thể như sau (3): ……………. …… ……….. ………. ………….. ………
……. …….. ……………… …………….. …………….  ……………………………
………………. ………….. ………. …………… …… nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

– Tên người sử dụng đất: …….. ………………….. ……………. ……………. …….. ………
– Thửa đất số: ……… …………… …………… …………
– Tờ bản đồ số: ……….. …………………….. ………….
– Địa chỉ thửa đất: …… …………. ……………. ……………… ………………. ……….. ……..
– Diện tích: …… …………… ………. m2 (bằng chữ: ……….. ……………… …….. ………)
– Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ……. ………….. ……………. m2
+ Sử dụng chung: ………. ………………. ……. m2
– Mục đích sử dụng: ……….. ……….. ………….. ……
– Thời hạn sử dụng: ………… …………… ……….. …..
– Nguồn gốc sử dụng: …………… …………. ………..

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………. …….. ….. ……….. ……. …………………. …………. ………………… ………….. ………. …….. ……… …………… ……………..

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ……….. …………………… …………. …………. …………….. ……………. ………………. ……………… ……………… ……………… ……………… .

ĐIỀU 2
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………. …………… …….. ……………. ………….. …… đồng
(bằng chữ:………… ……… ………………….. ………………………. …………. đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán: ……….. ………….. ……………. ……… ……………….. ……. ………….. ……………………. ………………… …… …….. …………. …………. ……………. ……………. ………………. …………. 

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm …………….. …………… …………… …………… …………… ……….

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ………… ……… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU …….
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.                   

BÊN A

   (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013, Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải được lập thành văn bản và được công chứng hoặc chứng thực.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng, các bên phải tiến hành đăng ký biến động đất đai để tránh bị xử phạt.

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định của Luật Đất đai mới nhất với đầy đủ các nội dung quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *