Thời hạn xóa án tích

1. Thời hạn xóa án tích trong trường hợp đương nhiên được xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích là trường hợp người mang án tích sau khi chấp hành xong hình phạt chính và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được xóa án tích. Việc xóa án tích này là mặc nhiên xảy ra mà không cần có quyết định của Tòa án.

Đối lập với “đương nhiên được xóa án tích” là trường hợp “xóa án tích theo quyết định của Tòa án”. Theo đó, người mang án tích sau khi chấp hành xong hình phạt chính và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được Tòa án xem xét và ra quyết định xóa án tích.

Thời hạn xóa án tích trong trường hợp đương nhiên được xóa án tích được quy định như sau:

 Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm: So với quy định cũ, giảm 01 năm (từ 03 năm xuống còn 02 năm).

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm: So với quy định cũ, giảm 02 năm (từ 05 năm xuống còn 03 năm).

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án: So với quy định cũ, giảm 02 năm (từ 07 năm xuống còn 05 năm).

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn tại quy định trên thì thời hạn xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Ví dụ: Năm 2021, A phạm tội cố ý gây thương tích và tuyên án 3 năm cải tạo không giam giữ, đồng thời phải chịu hình phạt bổ sung là cấm dạy học trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyên án. Căn cứ quy định trên, do A chịu hình phạt cải tạo không giam giữ nên thời hạn xóa án tích của A là 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ. 

Tuy nhiên, A chịu hình phạt bổ sung là cấm dạy học 5 năm kể từ ngày tuyên án (thời hạn dài hơn thời hạn xóa án tích), do đó thời điểm xóa án tích của A là năm 2025 (sau khi chấp hành xong hình phạt bổ sung).

Thoi Han Xoa An Tich Hang Luat Alegal

Thời hạn xoá án tích theo quy định của pháp luật

2. Thời hạn xóa án tích trong trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Người bị kết án được Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

– 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

– 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

– 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

– 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì Tòa án quyết định việc xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý vui lòng liên hệ 0898 485 485 (Ls Nhật) để được tư vấn.

———————–

Xem thêm:

Các trường hợp phạm tội không mang án tích

Hậu quả bất lợi của người mang án tích

 

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *