Thế nào là Người phạm tội đã lập công chuộc tội

1. Tình tiết giảm nhẹ “người phạm đã lập công chuộc tội” dưới góc độ pháp luật

Tình tiết “người phạm tội đã lập công chuộc tội” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.  

Theo điểm b mục 5 Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự 1999 (vẫn còn hiệu lực tại thời điểm tác giả viết bài này) và có giá trị áp dụng tương tự cho các quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, quy định về tình tiết giảm nhẹ như sau:

Đã lập công chuộc tội” là trường hợp sau khi thực hiện tội phạm cho đến trước khi bị xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm), người phạm tội không những ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm do họ thực hiện, mà họ còn có những hành động giúp đỡ các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, ngăn chặn các tội phạm khác, tham gia phát hiện tội phạm, bắt kẻ phạm tội, có hành động thể hiện sự quên mình vì lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của người khác… được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận.

Như vậy, “đã lập công chuộc tội” được hiểu là hành động giúp đỡ các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:

–  Phát hiện, ngăn chặn các tội phạm khác;

–  Tham gia phát hiện tội phạm;

–   Bắt kẻ phạm tội;

–  Có hành động thể hiện sự quên mình vì lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của người khác.

Ngoài các hành động lập công được liệt kê ở trên, các hành động khác không được liệt kê nhưng “thể hiện sự quên mình vì lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích chính đáng của người khác” có thể được Tòa án xem xét và xác định là hành động lập công để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trên.

Nguoi Pham Toi Da Lap Cong Chuoc Toi Hang Luat Alegal

Bàn về tình tiết Người phạm tội đã lập công chuộc tội

2. Điều kiện để được hưởng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội đã lập công chuộc tội”

Để được xét công nhận tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội phải có đầy đủ các yêu cầu sau:

1)  Phải thực tâm thể hiện sự ăn năn hối cải của bản thân;

2)  Phải tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm do họ thực hiện;

3)  Có hành động lập công chuộc tội (bao gồm các hành động đã liệt kê ở trên);

4)  Phải được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hoặc chứng nhận về hành động lập công chuộc tội.

Ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện trên, để được hưởng tình tiết lập công chuộc tội, thời điểm lập công chuộc tội phải diễn ra sau khi người phạm tội đã có hành vi phạm tội và trước thời điểm diễn ra phiên xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm).

Trường hợp người phạm tội đã lập công chuộc tội sau phiên xét xử (ví dụ phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm), nếu sau thời điểm đó còn diễn ra thêm một phiên tòa khác (ví dụ phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm), thì người phạm tội sẽ được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ “đã lập công chuột tội”. Nếu không có thêm một phiên tòa khác được mở, thì người phạm tội không được hưởng tình tiết giảm nhẹ này.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý vui lòng liên hệ 0898 485 485 (Ls Nhật) để được tư vấn.

———————–

Xem thêm:

Bàn về tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *