Bàn về tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” dưới góc độ pháp luật

Tình tiết “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.  

Quy định trường hợp tự thú trong pháp luật là thể hiện chính sách khoan hồng nhất quán của Nhà nước ta, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với những người lầm lỗi mà chịu ăn năn hối cải.

Hiện nay, khái niệm “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải” vẫn chưa được giải thích một cách chính thức bằng các văn bản pháp luật mà mới chỉ được giải thích thông qua các văn bản giải đáp nghiệp vụ.

Theo khoản 3 Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của TANDTC giải thích về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này như sau:

Tình tiết “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” được hiểu là trường hợp người phạm tội thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi về việc mình đã gây ra.”

Theo Sổ tay Thẩm phán năm 2009 của TANDTC giải thích về thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải như sau:

Thành khẩn khai báo là trường hợp người phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã khai đầy đủ và đúng sự thật tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện.

Ăn năn hối cải là trường hợp sau khi thực hiện tội phạm, người phạm tội thể hiện sự cắn rứt, dày vò lương tâm về tội lỗi của mình không chỉ bằng lời nói mà còn phải bằng những hành động, việc làm cụ thể để chứng minh cho việc mình muốn sửa chữa, cải tạo thành người tốt; bù đắp những tổn thất, thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Mức độ giảm nhẹ của việc thành khẩn khai báo phụ thuộc vào sự thành khẩn được thực hiện ở giai đoạn tố tụng nào và ý nghĩa thiết thực của sự thành khẩn trong việc giải quyết vụ án; mức độ giảm nhẹ của sự ăn năn hối cải phụ thuộc vào mức độ ăn năn hối cải của người phạm tội, những hành động, việc làm cụ thể chứng minh cho sự ăn năn hối cải đó.

Dựa vào những cách giải thích trên, ta có thể thấy “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải” là hai đặt điểm hoàn toàn độc lập với nhau.

Hình Dùng Chung

“Thành khẩn” và “ăn năn” phải luôn đi cùng nhau và không tách rời nhau, không thể chỉ có độc lập mỗi “thành khẩn” hoặc độc lập mỗi “ăn năni” nên tình tiết “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” chỉ quy định là một (thay vì hai) tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Người phạm tội muốn được hưởng tình tiết giảm nhẹ này thì phải thỏa mãn cả hai tình tiết “thành khẩn khai báo” và “ăn năn hối cải”.

Quý khách hàng hãy gọi ngay 0898 485 485 (LS Nhật) để được tư vấn.

———————–

Xem thêm:

Tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả”

Phòng vệ chính đáng là gì? Điều kiện để được công nhận là phòng vệ chính đáng?

Tình thế cấp thiết là gì, có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra

Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn

Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức

Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra

Tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội là phụ nữ có thai”

Bàn về tình tiết người phạm tội tự thú

 

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *