Mẫu Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất

Mẫu Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Cung Cap Du Lieu Dat Dai Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất

………… …………
—- —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:        /HĐCCTT

…… ……. , ngày    tháng    năm …… ….

HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôn nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., tại ……………., chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A):

Cơ sở dữ liệu ……… ………… ……….. thuộc ………. ……………. …………… …………….

Đại diện:  ………….. …………… ………………… …………….. ………………. ……………… ………..

Chức vụ:  ………….. …………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………….

Địa chỉ: …………. …………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………..

Điện thoại …… ………… ……….., Fax: ……… ………… .. Email: ….. ………… …………

2. Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Bên B):

Tên tổ chức, cá nhân: ……… ………… ……………. ………………. ……… ………….. ……………

Đại diện: …………….. ………………… ………………… ………………… ………………… …………..

Chức vụ:  ………… …………. ……………. …………….. …………….. …………….. …………….. …..

Địa chỉ: …………. …………… …………….. …………….. …………….. …………….. ……………. …..

Điện thoại …… ………… ………, Fax: ……… ………. ..….. Email: ………… ……………..

Số tài khoản: ……… …………… ……………………. ………. …………….. ……………… ………….

Hai bên nhất trí thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu)
………… ………….. ……………….. ………………. ………………. …………… …………….. ………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ………………… …………. ………..

Điều 2. Thời gian thực hiện:

……… ………… ngày, kể từ ngày ………. tháng …….. năm ………….. …………. ……..

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:

– Hình thức khai thác, sử dụng: ……. ……. ………………. ………….. …………… ……………..

– Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập: ………. …………… …………. ………… ……….

– Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: …… ………… …………. ………… …………..

– Nhận gửi qua đường bưu điện: …………… ……………….. ……………….. …………. ………

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai là: ………….. ………… đồng.

(Bằng chữ: ………… ………… ………… …………… ……………… …………….. …………… đồng)

Trong đó: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là: …….. ………… ………… …. đồng

Phí dịch vụ cung cấp dữ liệu là: ………. ………………. ………….. ………… ………. ….. đồng.

Số tiền đặt trước: ………. …………….. ………………. ………………. ………………. …….. đồng.

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản): …….. ………………… …………… ………..

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên:
…….. ………. …………….. …………………… ……………………. ……………… …………….. ………… …………………….. ………… …………… …………… …………… …………… …………. …………. ….. ..

Điều 6. Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp:

………………… …………………. …………………. …………………. …………………. ………….. …….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… ……… ………

Điều 7. Điều khoản chung

1. Hợp đồng này được làm thành …………. Bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ ……… bản, bên B giữ ……… bản.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …………. ………….. ……………. ………. …….

BÊN B
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, ghi họ tên đối với cá nhân)

BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất được ký kết giữa bên có nhu cầu thu thập dữ liệu đất đai và phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạm vi và dữ liệu thu thập được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013. Về hình thức, hợp đồng phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên.

Mẫu Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai, và có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham vấn ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở công vụ mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất 

Mẫu Hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *