Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm”

Tình tiết “người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Hiện nay không có văn bản định nghĩa cụ thể về tình tiết này.

Căn cứ vào thực tiễn áp dụng pháp luật, có thể hiểu  như sau:

Ngăn chặn tác hại của tội phạm” là khi tội phạm đã được thực hiện và người phạm tội tự mình hoặc có sự tác động của khách quan nên đã bằng những khả năng có thể để ngăn cản không cho tác hại của tội phạm xảy ra.

Làm giảm bớt tác hại của tội phạm” là khi tội phạm đã được thực hiện, tác hại của tội phạm đang xảy ra và người phạm tội tự mình hoặc có sự tác động khách quan nên đã bằng những khả năng có thể để không cho tác hại của tội phạm xảy ra lớn hơn.

Hình Dùng Chung Hai

Hành động ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại có thể do người phạm tội tự làm, cũng có thể do người khác khuyên bảo hoặc bắt làm. Vì vậy, điều luật chỉ quy định “ đã ngăn chặn, làm giảm bớt ” chứ không quy định “tự ngăn chặn, làm giảm bớt ”.

Tất nhiên mức độ làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sẽ phụ thuộc vào thái độ của người phạm tội đối với việc ngăn cản, làm giảm bớt thiệt hại. Nếu họ tự hành động sẽ được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hơn các trường hợp phải để người khác khuyên bảo hoặc bắt buộc.

Hành động ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại phải thực tế xảy ra thì mới coi là tình tiết giảm nhẹ. Nếu có chỉ là khả năng thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Hành động của người phạm tội phải thực sự ngăn chặn được hoặc làm giảm bớt được tác hại thì mới được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu họ có hành động nhưng không hiệu quả thì không được giảm nhẹ theo tình tiết này.

Luật chỉ quy định đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại chứ không quy định đã ngăn chặn, làm giảm bớt thiệt hại. Do đó cần phải phân biệt: thiệt hại và tác hại không phải bao giờ cũng như nhau; có sự tác hại là thiệt hại, nhưng có sự tác hại không phải là thiệt hại.

Mức độ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của tình tiết này không chỉ phụ thuộc vào thái độ của người phạm tội đối với việc ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại mà còn phụ thuộc vào mức độ mà người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt.

Quý khách hàng hãy gọi ngay 0898 485 485 (LS Nhật) để được tư vấn.

———————–

Xem thêm:

Bàn về tình tiết “phạm tội có tính chất côn đồ”

Thế nào là phạm tội có tổ chức?

Thế nào là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp?

Bàn về tình tiết “phạm tội vì động cơ đê hèn”

Thế nào là tái phạm, tái phạm nguy hiểm?

Bàn về tình tiết “người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm”

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *