Thế nào là tái phạm, tái phạm nguy hiểm?

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm, tái phạm nguy hiểm”? 

Tình tiết “tái phạm, tái phạm nguy hiểm” theo quy định của pháp luật

Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm là một trong những tình tiết tăng nặng được quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây là một trong những tình tiết thuộc về nhân thân người phạm tội và có thể được xem xét như một tình tiết tăng nặng hoặc tình tiết định khung tùy từng loại tội phạm cụ thể.

Khác với các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định trong Bộ luật Hình sự, tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm được quy định thành một điều luật riêng để hướng dẫn chế định này.

Định nghĩa tái phạm:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật Hình sư định nghĩa về tái phạm như sau:

Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.”

Như vậy để một người được coi là tái phạm nếu người đó có một trong những dấu hiệu sau:

– Trước khi phạm tội mới đã bị kết án về một tội phạm khác trước đó nhưng chưa được xóa án tích.

– Về yếu tố lỗi: Có thể là lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.

– Về mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội:

+ Nếu là lỗi cố ý thì không yêu cầu mức độ nghiêm trọng.

+ Nếu là lỗi vô ý thì phải là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Hình Dùng Chung

Tái phạm nguy hiểm

Khác với tình tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm không được định nghĩa cụ thể mà được quy định theo hình thức luật kê. Khoản 2 Điều 53 BLHS quy định về tái phạm nguy hiểm như sau:

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

Như vậy, một người sẽ được coi là tái phạm nguy hiểm nếu có hành vi sau:

– Đã từng phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng trước đó, chưa được xóa án tích.

Đã từng có hành vi tái phạm trước đó, nhưng cũng chưa được xóa án tích.

– Về yếu tố lỗi: Thực hiện dưới lỗi cố ý.

– Về mức độ nghiêm trọng của tội mới phạm phải:

+ Hành vi mới bị truy tố cũng là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

+ Nếu trước đó đã từng có hành vi tái phạm thì không yêu cầu mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Quý khách hàng hãy gọi ngay 0898 485 485 (LS Nhật) để được tư vấn.

———————–

Xem thêm:

Bàn về tình tiết “phạm tội có tính chất côn đồ”

Bàn về tình tiết “phạm tội vì động cơ đê hèn”

Thế nào là tái phạm, tái phạm nguy hiểm?

Phòng vệ chính đáng là gì? Điều kiện để được công nhận là phòng vệ chính đáng?

Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

Người say rượu có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Đang chuẩn bị phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Phạm tội chưa đạt có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Đồng phạm là gì? Các hình thức đồng phạm

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *