Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Gop Von Bang Tien Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TIỀN
Số: …………../HĐGV

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại ……… ……… ……… ……… …….. ……… ……, chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông (Bà): ………… ……………… …………..……… …………… …… ……… ……… 
Sinh ngày: ……… ……………… ……… ……………… …………… ……………… 
Chứng minh nhân dân số:. ………. …… ……… cấp ngày ……./……. /……..tại ………
Hộ khẩu thường trú: …… ……… ……………… …… ………… ………… …… ………

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

Ông (Bà): ………… ……………… …………..……… …………… …… ……… ……… 
Sinh ngày: ……… ……………… ……… ……………… …………… ……………… 
Chứng minh nhân dân số:. ………. ………… cấp ngày ……./……. /……..tại …… …… 
Hộ khẩu thường trú: …… ……… ……………… …… ………… ………… …… ………

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A:
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …… ……… …… ……… ……….. ……… ………… ………… …………… ………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là: ……… ……………… …………. …… (bằng chữ: ………… ………….. ……………… ………….. ..………… ……..……… ..)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: …………………………… kể từ ngày ………./………./………..

ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :
…………… ………… …………… …………… …………… …………… …………… ……… ……… ……… …….. ……… ………… ………… ………… ……… 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:
– Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
– Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;
– Tài sản gúp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
– Các cam đoan khác……………………
2. Bên B cam đoan:
– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
– Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
– Các cam đoan khác…

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

– Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng.

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: …… ………… …… …………… ……… …….

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng góp vốn bằng tiền phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng góp vốn bằng tiền không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán/ tặng cho doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *