Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Dai Ly Phat Hanh Trai Phieu Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Số:… /HĐĐL

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. Tại: …… ………… ………… ………… ……….… ………… ……… ……

Chúng tôi gồm:

BÊN PHÁT HÀNH (BÊN A)

Mã số doanh nghiệp : …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …., thay đổi lần thứ chín ngày …… .……… ……… …… … … ……… …………. ……. ……..
Địa chỉ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ……
Điện thoại : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … …..
Được đại diện bởi : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… …
Chức vụ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ….
Tài khoản ngân hàng : …… ……… ……… …… ……… …… …… ..
Theo giấy Giấy Ủy quyền số …… …. ngày …… …….. của Tổng Giám đốc Công ty …… ……… …… …… ………… …… …………… …… ……. (nếu có).

BÊN ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH (BÊN B)

Mã số doanh nghiệp : …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …., thay đổi lần thứ chín ngày …… .……… ……… …… … … ……… …………. ……. ……..
Địa chỉ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ……
Điện thoại : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … …..
Được đại diện bởi : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… …
Chức vụ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ….
Tài khoản ngân hàng : …… ……… ……… …… ……… …… …… ..
Theo giấy Giấy Ủy quyền số …… …. ngày …… …….. của Tổng Giám đốc Công ty …… ……… …… …… ………… …… …………… …… ……. (nếu có).

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu

1. Tên trái phiếu: ……. ………… ………………….. ……………… ………… ………… …….. …….
2. Hình thức trái phiếu: …………… ……………….. …………… ……………. ………….. …………..
3. Mệnh giá trái phiếu: ……………… ………….. ……………….. ……….. ……………….. …………
4. Kỳ hạn trái phiếu:. ……………. ………………. …………… ……….. ……………….. ……
5. Khối lượng trái phiếu nhận bán đại lý: ………. …….. ………. …………… ……….. ………..
6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: ……… ……… ………….. …………… …………. ………. ……
7. Lãi suất trái phiếu: ………… …………….. …….. ……………… ……… ……………
8. Thời gian: Từ ngày …….. ……… đến ngày ……….. ………. ……….
9. Phương thức thanh toán gốc, lãi: ………… …………. ………….. ……………….. …………….

Điều 2. Bên đại lý phát hành nhận bán trái phiếu cho Bên phát hành với khối lượng tại Điều 1 nói trên.

Trường hợp không bán hết số trái phiếu đã nhận bán, Bên đại lý phát hành được trả lại Bên phát hành số trái phiếu còn lại.

Điều 3. Phí đại lý bằng …% số tiền trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư.

……….. ……………. …………….. ………….. …………… …………….. ……………… ………….. ……….

Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán

1. Số tiền bán trái phiếu của đại lý được thanh toán………../lần vào lúc ……. ……..
2. Phí đại lý phát hành được thanh toán………/lần vào lúc …………… …….. …………

Điều 5. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên phát hành

1. Chuyển giao đầy đủ, đúng thời hạn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Bên đại lý phát hành.

2. Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu và phí đại lý phát hành cho bên đại lý phát hành đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

3. Phạt Bên đại lý phát hành chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành theo quy định tại ………….. …….. .ngày …….. …của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên đại lý

1. Được hưởng phí đại lý phát hành, phí đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo quy định tại …………. ………… ngày …….. ……… của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

2. Thông báo cho Bên phát hành biết các thông tin về tiến độ và kết quả bán trái phiếu cho các nhà đầu tư khi Bên phát hành yêu cầu.

3. Bảo quản và chuyển giao an toàn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đến các nhà đầu tư.

4. Làm đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho Bên phát hành.

5. Định kỳ …. ngày chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành vào tài khoản được Bên phát hành thông báo. Trường hợp chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành sẽ chịu phạt theo quy định ……. …………. ………. ngày …….. …………. của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Điều 7. Các cam kết khác

………… …… ………… …… ………… …………… …… … ………… ….. ……………… …… ………… …… ………… …………… …… … ………… ….. ……………… …… ………… …… ………… …………… …… … …………

Điều 8. Khiếu nại, tranh chấp

Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

– Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày …/ …/ …

– Hợp đồng này kết thúc khi Bên phát hành và Bên đại lý phát hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng.

Hợp đồng này được lập 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (trường hợp trái phiếu có niêm yết giao dịch tại Sở GDCK)./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán/ tặng cho doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *