Mẫu Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân (hoặc tặng cho doanh nghiệp tư nhân) được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Hop Dong Mua Ban Doanh Nghiep Tu Nhan Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân theo quy định mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN/ TẶNG CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Số: …../HĐĐL/202.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

1. BÊN BÁN/ TẶNG CHO DNTN:

Họ và tên: …… ……… ……… … …… Giới tính: ….. ……… ….. ……..
Sinh ngày: …… … ………… Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ……… …… …….
Chứng minh nhân dân số: ……… Ngày cấp: … …… Nơi cấp: ……… ……….. .
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. . ………
Hiện là chủ Doanh nghiệp tư nhân: ……… ……….. . ……… ……….. . ……
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): ……… ………..
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có): ……… ……….. . ……
Mã số doanh nghiệp: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. .
Ngày cấp: ……… ……….. .Cơ quan cấp: ……… ……….. . ……… ……….. .
Địa chỉ trụ sở chính: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. . …
Điện thoại: ……… ……….. . Fax: ……… ……….. . ……… ……….. ……..
Email: ……… ……….. . Website: ……… ……….. . ……… ……….. .
Ngành nghề kinh doanh: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. .

Vốn đầu tư: ……… ……….. . đồng.
Trong đó:
Tiền Việt Nam: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. . ………
Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….
Vàng: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. .
Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản):
Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ: ……… ………… …… (có thể lập thành danh mục riêng)
Tên địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điệm kinh doanh trực thuộc:

2. BÊN MUA/ NHẬN TẶNG CHO DNTN:

Họ và tên: ……… ……….. . ……… ……….. . Giới tính: ……… ……….. .
Sinh ngày: ……… ……….. . Dân tộc ………. Quốc tịch: ……… ………..
Chứng minh nhân dân số: …… Ngày cấp: …… …… Nơi cấp: ……… ……….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……… ……….. . ……… ……….. . ………
Chỗ ở hiện tại: ……… ……….. . ……… ……….. . ……… ……….. . ……

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp tư nhân với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên bán đồng ý bán Doanh nghiệp tư nhân …… ……. với giá bán là …… …….. đồng (bằng chữ: ……… …….. triệu đồng) cho bên mua.

Hoặc: Bên tặng, cho đồng ý cho, tặng toàn bộ Doanh nghiệp tư nhân ……….. cũng như vốn đầu tư và toàn bộ tài sản hiện có của Doanh nghiệp tư nhân……………… cho bên nhận tặng, cho.

Việc giao nhận toàn bộ doanh nghiệp, vốn đầu tư nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

Điều 2: Trách nhiệm của các bên

Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp để bên mua hoặc nhận tặng, cho hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là chủ Doanh nghiệp tư nhân ……… ……… kể từ ngày hoàn tất việc mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp, như: sử dụng toàn bộ số lao động hiện có, kế thừa toàn bộ quyền lợi, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản của Doanh nghiệp tư nhân ……… ………..

Điều 3: Giải quyết tranh chấp

Sau khi hoàn tất việc mua bán hoặc nhận tặng, cho, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có , hai bên cùng nhau thương lượng, giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có).

Điều 4: Cam kết của các bên

Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn đầu tư bán hoặc tặng, cho không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tư nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn nhận bán hoặc tặng, cho nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan.

Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 5: Điều khoản chung

Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Việc giao nhận số tiền chuyển nhượng, giấy tờ sổ sách chứng từ, con dấu, tài sản , các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp tư nhân ……… ….. do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của Ông/Bà ……… …… ……… …….. (bên thứ 3 chứng kiến).

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị như nhau, Ông/Bà …… ……… ……… …….. (bên bán, tặng, cho) giữ 02 bản, Ông/Bà …… ………… ……… ….. (bên mua, nhận tặng,cho) giữ 02 bản, Ông/Bà ………… ………… …….. (bên chứng kiến) giữ 01 bản và 01 bản nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ………… …… ……..

Bên bán, hoặc tặng, cho Bên mua, hoặc nhận tặng, cho

BÊN MUA

(Ký và ghi rõ họ tên

BÊN BÁN

Ký và ghi rõ họ tên

XÁC NHẬN CỦA ÔNG/BÀ …… ……… …… ….. BÊN THỨ 3 CHỨNG KIẾN
(Ngày …. tháng ….. năm các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)
(Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ của bên thứ 3 chứng kiến)

Lưu ý: doanh nghiệp chọn 1 trong 2 hình thức mua bán hoặc tặng, cho doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp mua bán thì bỏ nội dung “tặng, cho” và ngược lại.

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân (hoặc Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp tư nhân) trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân phải được được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu đầy đủ của các bên tham gia hợp đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, các bên phải tiến hành thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán/ tặng cho doanh nghiệp tư nhân mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *