Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Tình tiết giảm nhẹ Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Tình tiết “người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về tình tiết giảm nhẹ này.

Tình tiết “người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình” có thể được hiểu như sau:

Người phạm tội phải là người có bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình (có hồ sơ bệnh án của cơ quan có thẩm quyền), từ đó phát sinh hành vi phạm tội.

Tình tiết này chỉ được áp dụng khi có đầy đủ 02 điều kiện:

– Người phạm tội phải có bệnh.

– Bệnh đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hạn chế của tư duy, nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của người phạm tội.

Hình Dùng Chung
# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *