Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền  sử dụng đất được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Hop Dong The Chap Quyen Su Dung Dat Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ….. ………….. …….. ………., Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN NHẬN THẾ CHẤP:

Tên công ty/ đơn vị : …… … ………… ……  …… ……… ……. ……. .
Giấy chứng nhận DN:….  …..… …………. …….. ……… ………… .
Đại diện bởi Ông (Bà):……. ……… …….. … Chức vụ: ………… ………. ………. …
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……(nếu có).
Số CMND (hộ chiếu): ….. ………… . ……..cấp ngày: ….. /….. /……., tại …… … ..
Địa chỉ: …… ……………. ………………. …………. …………. …………. ………… …. ….
Điện thoại Công ty: ….. ……… ………….. ….. …. Fax: ………… …. ….. …….. ………
Số tài khoản:  ……. …… ………. ……… …….. tại Ngân hàng: ……….. ……. …… ….

BÊN THẾ CHẤP:

Ông (bà): …….. ….. …. …… …………….. ……… …… ……. …….. ……….  …… ……. ……. 
Số CMND (hộ chiếu): ……. ………. ……. …. cấp ngày ….. ./……. /….., tại ….. …..
Hộ khẩu thường trú: …….. ………… ………… ………… ………… ………… ……. ……
Địa chỉ liên hệ: ……. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……..
Điện thoại: ….. …….. ……… ………  .. Fax (nếu có) …. ………. ……. ….. ….
Số tài khoản (nếu có): …. …… …….. ……… tại Ngân hàng: ……. …….. ……… …..

THỬA ĐẤT THUẾ CHẤP

– Diện tích đất thế chấp: …. ……….. ………… . m2
– Loại đất: Hạng đất (nếu có): ………….. ………….. ……… 
– Thửa số: ………… ………… ……….. 
– Tờ bản đồ số: ………… ………… ……….. 
– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………… ………… ……….. 
– GCNQSDĐ đất số: ………… ………… ………..  do ………… ………… ……….. cấp ngày ………… ………… ………..

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (NẾU CÓ):

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

– Quyền được sử dụng đất trong thời hạn thế chấp

– Quyền được nhận tiền vay do thế chấp tài sản theo hợp đồng này.

– Quyền được xoá thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan địa chính.

– Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không huỷ hoại làm giảm giá trị đất đã thế chấp.

– Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp:

– Quyền yêu cầu bên thế chấp giao giấy tờ về QSDĐ thế chấp và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất thế chấp (nếu có).

– Quyền kiểm tra, yêu cầu bên thế chấp thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này.

– Có nghĩa vụ cho bên thế chấp vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

– Trả lại giấy tờ cho bên thế chấp khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

– Thực hiện các nghĩa vụ khác mà hai bên đã thỏa thuận.

3. Hai bên thỏa thuận các phương thức xử lý QSDĐ và tài sản thế chấp để thu nợ khi bên thế chấp không trả được nợ như sau:

– Xử lý QSDĐ và tài sản đã thế chấp để thu nợ theo hợp đồng này.

– Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lý QSDĐ, tài sản đã thế chấp để thu nợ thì bên nhận thế chấp được chuyển nhượng QSDĐ cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu giá QSDĐ đã thế chấp hoặc khởi kiện ra Toà án, phát mại tài sản gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ.

4. Các thoả thuận khác:

………… ………… ……….. ………… ………… ……….. ………… ………… ……….. 

5. Cam kết của các bên:

a. Bên thế chấp cam kết rằng quyền sử dụng đất đem thế chấp và tài sản gắn liền với đất là hợp pháp và không có tranh chấp.

b. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều đã thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Bên nào không thực hiện đúng, đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

d. Hợp đồng này lập tại ngày tháng năm 200, thành 03 bản có giá trị như nhau:

– Bên thế chấp giữ 01 bản;

– Bên nhận thế chấp giữ 01 bản;

– Đăng ký thế chấp 01 bản.

đ. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền sau đây xác nhận.

BÊN THẾ CHẤP

                (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Về hình thức, hợp đồng phải được lập thành văn bản, có chữ ký và đóng dấu đầy đủ của các bên.

Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung theo quy định. 

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản công mới nhất

Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *