Mẫu Hợp đồng uỷ quyền chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng uỷ quyền chuẩn công chứng được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Uy Quyen Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng uỷ quyền theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng uỷ quyền chuẩn công chứng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

(Số:…………./HĐUQ)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………………………., Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): ….. .. ………. … .. …. . ….. Sinh ngày: ……… ……… ……… … … ………. …..

CMND số: …… …… ……… ……… . do …… ……… …… … .Cấp ngày ….. .. ……..

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): …… … …… …… …… Sinh ngày … …… .. tháng …. ….. năm …… ……. 

CMND số: …… …… ……… ……… . do …… ……… …… … .Cấp ngày ….. .. ……..

Thường trú tại số: … …… …… … ……… … …… ..… …… … …… ..… …

Là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ……… …. ngày ……. tháng ……. năm …….. do ……. …… …… ……… ……. cấp.

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): ….. .. ………. … .. …. . ….. Sinh ngày: ……… ……… ……… … … ………. …..

CMND số: …… …… ……… ……… . do …… ……… …… … .Cấp ngày ….. .. ……..

Thường trú tại số: … …… …… … ……… … …… ..… …… … …… ..… …

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền về việc … ……… ………. ……… . cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1
PHẠM VI UỶ QUYỀN

………. ………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… ………………. ….. ………. …………. …………. …………. …………. …………….. ……… …….. …..

ĐIỀU 2
THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …. ……… ……. …….. …. kể từ ngày …… /….. /…… …

ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
– Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
– Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ………………………. (nếu có);
– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;
– Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;
– Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
– Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
– Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Bên B có các quyền sau:

– Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;
– Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được nhận thù lao như đã thoả thuận.

ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 6
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN UỶ QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013, Hợp đồng uỷ quyền bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Về hình thức phải được lập thành văn bản có chữ ký đầy đủ của các bên.

Mẫu Hợp đồng uỷ quyền trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai và có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê văn phòng chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng uỷ quyền mua bán nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng uỷ quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Mẫu Hợp đồng uỷ quyền chuẩn công chứng mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *