Tình tiết giảm nhẹ phạm tội do lạc hậu

Tình tiết giảm nhẹ phạm tội do lạc hậu

Tình tiết “phạm tội do lạc hậu” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm m khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. 

Hiện nay chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn về tình tiết giảm nhẹ này.

Có thể hiểu “phạm tội do lạc hậu” là hành vi của người phạm tội vì không có sự hiểu biết phù hợp với  sự phát triển của xã hội nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ví dụ: Một số người đồng bào vì thực hiện theo các hủ tục lạc hậu đã ép con cái lập gia đình khi chưa đủ tuổi (Tội tảo hôn).

Đây là một quy định tương đối nhân văn của chế độ pháp luật nước ta.

Hình Dùng Chung Hai
# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *