Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm mới nhất

Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm, hàng hoá được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Hop-dong-phan-moi-san-pham-moi-nhat-hang-luat-alegal

Mẫu hợp đồng phân phối sản phẩm mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm, hàng hoá mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
Số: ………/……..

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại ……… ……… ……… ……… …….. ……… ……, chúng tôi gồm có:

NHÀ PHÂN PHỐI: ………… ………… ………… ………… ………… …… …… 

Địa chỉ: ……… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… …… 
Mã số thuế: …… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… ……  
Điện thoại: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ……… … 
Đại diện: ……… ……… … …… ……. Chức vụ: ……… ………… ………… …… …….
Tài khoản giao dịch: ………… ………… ……… ………… ………… ……… …  
Tại Ngân hàng: …… ………… ………… ………… ………… ………… ……… …

NHÀ CUNG CẤP: ……… ………… ………… ………… …… ……… ……… …..

Địa chỉ: ……… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… …… 
Mã số thuế: …… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… ……  
Điện thoại: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ……… … 
Đại diện: ……… ……… … …… ……. Chức vụ: ……… ………… ………… …… …….
Tài khoản giao dịch: ………… ………… ……… ………… ………… ……… …  
Tại Ngân hàng: …… ………… ………… ………… ………… ………… ……… …

Hai bên đã thoả thuận và thống nhất ký hợp đồng phân phối sản phẩm với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: BỔ NHIỆM

Nhà cung cấp bổ nhiệm nhà phân phối làm nhà phân phối độc quyền của mình để phân phối và bán các sản phẩm (định nghĩa tại Điều 3) trong khu vực:……………. và nhà phân phối chấp nhận sự bổ nhiệm này cùng với những điều kiện và điều khoản được lập ra trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN PHÂN PHỐI

Hợp đồng phân phối sẽ có hiệu lực vào ngày………. và kết thúc đến………. Các bên có thể quyết định ký mới hợp đồng này khi hết hạn bằng văn bản có sự đồng ý của hai bên. Hợp đồng có thể chấm dứt sớm hơn thời hạn như Điều 17.

ĐIỀU 3: BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 4: BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ PHÂN PHỐI

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1- Mọi quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Bộ luật dân sự Việt Nam do nhà cung cấp sở hữu hay được cấp phép liên quan đến các sản phẩm và bất cứ nhãn hiệu hàng hóa hướng dẫn cho người sử dụng và tài liệu nào đó do nhà cung cấp cung cấp cho nhà phân phối liên quan đến các sản phẩm sẽ luôn là tài sản thuộc nhà cung cấp.
2- Nhà cung cấp không được sử dụng tên thương mại, tên biểu tượng, khẩu hiệu của nhà cung cấp trừ phi dùng cho khuyến mại, quảng cáo và bán các sản phẩm và/hoặc được sự đồng ý của nhà cung cấp.

ĐIỀU 6: TÍNH BẢO MẬT

Nhà phân phối phải bảo mật tất cả các thông tin bao gồm: Các kế hoạch bán sản phẩm, nghiên cứu thị trường, chiến dịch khuyến mại, số liệu bán hàng, các hoạt động tiếp thị, dữ liệu thống kê báo cáo và các hoạt động khác có thể được quy định bởi nhà cung cấp trong từng thời điểm theo hợp đồng này (“Các thông tin bảo mật”).

ĐIỀU 7: HOA HỒNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 8: CHỈ TIÊU BÁN HÀNG VÀ THƯỞNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 9: GIAO HÀNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 10: KHO BÃI

Nhà phân phối phải giữ gìn và bảo quản kho bãi đúng cách để bảo đảm hàng hóa được lưu trữ an toàn. Không để các sản phẩm dưới ánh nắng mặt trời, nước hay bất kỳ điều kiện tự nhiên nào khác có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm kể cả bao bì của chúng.

ĐIỀU 11: MỨC TỒN KHO

Nhà phân phối phải luôn luôn duy trì mức tồn kho đủ để đáp ứng kịp thời nhu cầu bán hàng trong tháng.

ĐIỀU 12: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VÀ QUYỀN GIÁM SÁT

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 13: SẢN PHẨM VÀ GIÁ CẢ

Sản phẩm và giá cả được nói trong hợp đồng này có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp bằng văn bản đến nhà phân phối trước một tuần kể từ ngày thực hiện và việc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay hoặc như được nói đến trong bản thông báo.

ĐIỀU 14: HÓA ĐƠN

1- Nhà cung cấp sẽ phát hành hóa đơn GTGT chính thức cho nhà phân phối khi mua hàng.
2- Hóa đơn GTGT sẽ được giao cho nhà phân phối khi giao hàng.
3- Nhà cung cấp sẽ chuyển cho nhà phân phối các biểu mẫu, hóa đơn để dễ dàng trong việc thực hiện quản lý các đơn hàng.

ĐIỀU 15: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1- Nhà phân phối sẽ thanh toán theo phương thức trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
2- Trong trường hợp nhà phân phối trả tiền hàng bằng chuyển khoản, phí chuyển khoản do nhà phân phối chịu.

ĐIỀU 16: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 17: BẤT KHẢ KHÁNG

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó.

ĐIỀU 18: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản trong hợp đồng này. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thay đổi nào trong việc thực hiện hợp đồng, hai bên phải bàn bạc thảo luận để tìm ra giải pháp. Bất kỳ sự đơn phương sửa đổi nào trong hợp đồng này đều vô hiệu.

2- Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam, nếu có bất cứ tranh chấp nào phát sinh theo hợp đồng mà không thể giải quyết thông qua hòa giải, thương lượng hữu nghị giữa các bên trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu thảo luận, thì tranh chấp đó có thể được một trong các bên trình lên các Tòa án kinh tế có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

3- Nếu bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng này trở thành bất hợp pháp hay không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì giá trị pháp lý của những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.
Hợp đồng này lập tại…………………vào ngày được đề cập trên đầu trang 1, và được lập thành……bản, mỗi bên giữ…… bản có giá trị như nhau.

…….

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm/ hàng hoá trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng phân phối sản phẩm/ hàng hoá phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán/ tặng cho doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền

Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm, hàng hoá

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *