Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị mới nhất

Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Nhap Khau Thiet Bi Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng nhập khẩu thiết bị mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ
Số: ………/……..

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại ……… ……… ……… ……… …….. ……… ……, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN …

Địa chỉ: ……… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… …… 
Mã số thuế: …… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… ……  
Điện thoại: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ……… … 
Đại diện: ……… ……… … …… ……. Chức vụ: ……… ………… ………… …… …….
Tài khoản giao dịch: ………… ………… ……… ………… ………… ……… …  
Tại Ngân hàng: …… ………… ………… ………… ………… ………… ……… …

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN …

Địa chỉ: ……… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… …… 
Mã số thuế: …… ………… ………… ………… ………… ………… …… …… ……  
Điện thoại: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………  ……… … 
Đại diện: ……… ……… … …… ……. Chức vụ: ……… ………… ………… …… …….
Tài khoản giao dịch: ………… ………… ……… ………… ………… ……… …  
Tại Ngân hàng: …… ………… ………… ………… ………… ………… ……… …

Hai bên đã thoả thuận và thống nhất ký hợp đồng nhập khẩu thiết bị với các điều khoản sau đây:

Điều 1 : Đối tượng của hợp đồng

– Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán những trang thiết bị và phụ tùng dưới đây với giá cả ghi trong Điều này với những điều kiện quy định trong Điều 2 hay những quy định khác ở những điều khoản khác của hợp đồng này.

– Số tt Mô tả chi tiết Số lượng Giá USD/CIF/HCMC

(Tất cả những quy cách phẩm chất và mô tả chi tiết được ghi trong phụ lục số 1 đính kèm theo đây như là một phần thiết yếu của hợp đồng này).

– Điều kiện giao hàng CIF …… ……… ………… ………… ………… ..(giá hàng + bảo hiểm + chi phí vận chuyển) được diễn giải như trong Incoterms ấn bản 1990.

Điều 2 : Trách nhiệm của bên bán

Bên bán được xem như có am hiểu tường tận và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thiết bị điện lạnh, cam kết cung cấp.

2.1/ Tất cả trang thiết bị và phụ tùng mới hoàn toàn như được mô tả trong phụ lục số 1 của hợp đồng này.

2.2/ Tất cả những tài liệu cần thiết như: sơ đồ bản vẽ chi tiết những quy cách vận hành trong sử dụng dân dụng cũng như trong nhà máy công nghiệp, những chỉ dẫn lắp đặt và vận hành, hướng dẫn bảo trì… sau đây sẽ được gọi là tài liệu kỹ thuật, tất cả được viết bằng tiếng Anh, trong đó sử dụng hệ thống đo lường metric, những tài liệu này để giúp

Bên mua có thể thực hiện sử dụng thiết bị vào sử dụng dân dụng hoặc sử dụng trong nhà máy công nghiệp, lắp đặt và cung cấp dịch vụ, bảo trì cho thiết bị. Tất cả những tài liệu trên đây đều sẽ thuộc về sở hữu của bên mua.

2.3/ Những trách nhiệm của bên bán theo điều khoản này vẫn hiệu lực cho đến hết thời hạn bảo hành.

Điều 3: Trách nhiệm của bên mua

3.1/ Bên mua sẽ thực hiện việc tháo dỡ và kiểm tra những thiết bị máy móc do bên bán giao theo hợp đồng này tại địa điểm lắp đặt, với sự có mặt của đại diện bên mua và/hoặc Vinacontrol, chi nhánh ……… ……… ………… ………… …………… ………… ……… ……… …… ……..

3.2/ Bên mua sẽ cung cấp những dụng cụ thông thường và những điều kiện thuận lợi thỏa đáng để cần thiết cho việc lắp đặt, chạy thử, vận hành thiết bị máy móc trong hợp đồng này.

3.3/ Việc lắp đăt thiết bị máy móc trên đây sẽ do bên mua thực hiện, tuân thủ theo những hướng dẫn của bên bán và theo quy định trong tài liệu kỹ thuật do bên bán cung cấp.

Điều 4 : Giao hàng, thông báo giao hàng và bảo hiểm

4.1/ Bên bán sẽ gửi cho bên mua qua hệ thống phát nhanh DHL Express theo địa chỉ trên đây bốn (04) bộ đầy đủ tài liệu kỹ thuật như được trong Điều 2 hợp đồng này trong vòng một (01) tháng sau khi bên bán nhận được thư tín dụng đã được tu chỉnh hoàn hảo.

4.2/ Những trang thiết bị như ghi trong phụ lục số 1 của hợp này sẽ được giao lên tàu trong vòng bốn (04) tháng kể từ khi bên bán đã nhận được thư tín dụng đã được tu chỉnh hoàn hảo.

* Mười ngày trước ngày giao hàng theo lịch định trước. Bên bán sẽ gửi cho bên mua một thông báo trước khi giao hàng. Nội dung thông báo gồm: tên con tàu dự định chở hàng, mô tả tổng quát về hàng hóa sẽ giao, tên cảng khởi hành.

* Ngay sau khi xếp hàng lên tàu hoặc chậm nhất là 02 ngày sau khi tàu khởi hành, bên bán sẽ thông báo cho bên mua bằng telex/fax về những chi tiết của việc giao hàng ấy, bao gồm: tên tàu, số vận đơn đường biển và ngày ký phát vận đơn, trị giá trên hóa đơn , số lượng kiện và trọng lượng các kiện, dự định giờ tàu khởi hành, dự định giờ tàu cập cảng…

4.3/ Những trang thiết bị trên đây không được giao từng phần và chuyển tải.

– Cảng đi : ………… ………………… ………… ………… ………… ……… …….
– Cảng đến : …… ………… ……………… …………… …………… …… …… …….

4.4/ Bên bán sẽ có trách nhiệm bảo hiểm lô hàng, điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro quy định trong bộ luật những điều kiện bảo hiểm Loyds’ Institute cargo clause (A), không khấu trừ, cho 110% giá trị theo hóa đơn, quy định thêm rằng nếu xảy ra thiệt hại thì tiền bồi thường có thể lãnh tại ……… ………… ………… …………… ………… – Việt Nam.

Điều 5: Bao gói và ký hiệu

Quý khách hàng vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ.

Điều 6: Giá cả và phương thức thanh toán

Quý khách hàng vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ.

Điều 7: Lắp đặt và chạy thử

Quý khách hàng vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ.

Điều 8: Thời gian bảo hành

Quý khách hàng vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ.

Điều 9: Bất khả kháng

9.1/ Hợp đồng không ràng buộc người bán và người mua nếu sự thực hiện hợp đồng là không thể được vì lý do bất khả kháng nó bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong chiến tranh, đình công lớn, hạn chế nhập khẩu, hỏa hoạn, thiên tai.
9.2/ Một giấy chứng nhận do một tổ chức có thẩm quyền hoặc Phòng Thương mại tại nước người bán hoặc người mua cấp sẽ là bằng chứng có giá trị trong trường hợp này.
9.3/ Bên nào gặp bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết trong vòng 10 ngày kể từ ngày xảy ra bất khả kháng. Nếu bất khả kháng được chính thức xác nhận là kéo dài 2 tháng liên tục kể từ ngày xảy ra, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào, trừ phi hai bên đồng ý khác đi sau đó.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ sự tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị giữa hai bên. Nếu có tranh chấp nào không thể giải quyết được, sẽ được đem ra tòa án, hay trọng tài ở Hague, Nertherlands, theo luật hòa giải và xét xử của tòa án thương mại quốc tế hiện hành vào thời gian xét xử. Quyết định phân xử là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc hai bên.

Điều 11: Các khoản khác

Bất kỳ sự thay đổi hoặc sửa chữa nào đối với hợp đồng này phải được làm thành văn bản (bao gồm telex/fax) và chịu sự đồng ý của hai bên. Những sự thay đổi và sửa chữa này được xem như là một phần của hợp đồng.
Hợp đồng này được làm thành 4 bản có giá trị tương đương. Hai bản do người mua giữ và hai bản do người bán giữ.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng nhập khẩu thiết bị nên được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán/ tặng cho doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền

Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm, hàng hoá

Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị/ hàng hoá

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *