Tình tiết dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội”?

Tình tiết “dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội” vừa là 01 trong 15 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, được quy định tại điểm m khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Hiện nay chưa có văn bản nào định nghĩa cụ thể về tình tiết dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội nhưng qua thực tiễn có thể hiểu như sau:

Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt phạm tội là trường hợp khi phạm tội mà người phạm tội có những mánh khoé, cách thức gian dối, thâm hiểm làm cho người bị hại hoặc những người khác khó lường thấy trước được để đề phòng.

VD: Dùng công nghệ cao để đánh cắp thông tin mật khẩu của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản, đánh thuốc mê nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm, chuốt say rượu nạn nhân để trộm cắp tài sản, …

Dùng thủ đoạn tàn ác phạm tội là trường hợp khi phạm tội người phạm tội đã dùng những thủ đoạn thâm độc, tàn nhẫn.

VD: Tra tấn để giết chết nạn nhân, đốt nhà nạn nhân để giết người, ..

Hình Dùng Chung
# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *